Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kalendarium

Seminarium Internetowe - Ładunki elektrostatyczne i przeciągi mogą zakłócać ważenie. Jak tego uniknąć?
Data rozpoczęcia:
2018-08-08
Data zakończenia:
2018-12-31
Organizator:
Mettler Toledo

Ładunki elektrostatyczne i przeciągi powodują problemy z niestabilnymi lub dryfującymi wskazaniami wagi? Skąd wiadomo, że zarejestrowano poprawny wynik?

To seminarium internetowe pomoże zwiększyć dokładność ważenia i wiarygodność jego wyników. Poświęcone jest wpływowi czynników zewnętrznych – takich jak przeciągi, elektryzowanie i wahania temperatury – na dokładność wyników ważenia. Zawiera porady i zalecenia dotyczące ograniczenia lub zniwelowania tych skutków w celu uzyskania szybszych i dokładniejszych wyników ważenia.

Ważenie jest czynnością bardzo często wykonywaną w większości laboratoriów, a także pierwszym etapem przygotowania próbki, która wymaga analizy lub dalszego przetwarzania. Jeśli wynik ważenia jest niewiarygodny, może mieć ogromny wpływ na dalsze etapy oraz jakość wyników końcowych. Mimo to często pomija się wiele czynników, które mają negatywny wpływ na dokładność wyniku ważenia, takich jak ładunki elektrostatyczne i przeciągi.

To 40-minutowe seminarium internetowe zawiera porady i zalecenia dotyczące sposobów minimalizowania wpływów otoczenia, takich jak wahania temperatury, zawirowania powietrza i ładunki elektrostatyczne. Ponadto w tym seminarium internetowym przedstawiono najnowsze osiągnięcia w technologii ważenia dla wag analitycznych i precyzyjnych:

StaticDetect™ – technologia automatycznego wykrywania ładunków elektrostatycznych dla wag analitycznych, która ostrzega, czy ładunek elektrostatyczny miał wpływ na wynik ważenia oraz wskazuje wielkość błędu.

SmartPan™ – szalka o innowacyjnej konstrukcji do wag precyzyjnych, która zapewnia dokładniejsze wyniki ważenia w dwukrotnie krótszym czasie, zwłaszcza w niestabilnych warunkach.

 

Czego się nauczę?

Jak zwiększyć dokładność ważenia przez rozpoznanie typowych wpływów zewnętrznych, takich jak elektryzowanie i przeciągi

Jak ograniczyć wpływ ładunków elektrostatycznych na wyniki ważenia

Jak radzić sobie z różnicami temperatur w celu zapewnienia maksymalnej dokładności ważenia

Jak wdrożyć środki korygujące w celu wyeliminowania wpływu przeciągów lub zawirowań powietrza na wynik ważenia

 

Grupa docelowa seminarium internetowego:
 

Technicy i asystenci laboratoryjni, kierownicy laboratoriów

Kierownicy laboratoriów, dyrektorzy i szefowie działów

Konsultanci ds. GMP i CMC, audytorzy GLP i konsultanci ds. jakości

Wszyscy, którym zależy na dokładnym ważeniu w laboratorium

Newsletter