Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kalendarium

Seminarium Internetowe - Jak optymalizować procesy laboratoryjne zgodnie z zasadami „lean” – część 2
Data rozpoczęcia:
2018-08-08
Data zakończenia:
2018-12-31
Organizator:
Mettler Toledo

W laboratoriach w coraz większym zakresie wprowadza się optymalizację pracy na bazie zasad „lean manufacturing”. Wynika to z faktu, iż prawidłowo wdrożona koncepcja laboratorium „lean” może przynieść znakomite wyniki i wpłynąć na uproszczenie obiegów i procesów roboczych, skrócenie czasu realizacji zleceń i zwiększenie efektywności w laboratorium. 

W części 2 seminarium internetowego na temat zasad „lean” w laboratorium Erwin Studer i Daniel Fuchs udzielą porad na temat sposobów określenia działań, które mają największy potencjalny wpływ na poprawę wydajności w laboratorium i ustalenia kolejnego kroku na drodze do realizacji koncepcji laboratorium w stylu „lean”.

Laboratorium w stylu „lean” jest zorientowane na uzyskiwanie wyników w najbardziej efektywny sposób pod względem kosztów i/lub czasu, przy maksymalnie efektywnym wykorzystaniu zasobów.

Zmiany operacyjne – takie jak optymalizacja obiegu pracy oraz standaryzacja sprzętu i oprogramowania – mogą być wprowadzane etapami. Często najprostsze lub najmniejsze zmiany przynoszą najbardziej istotne udoskonalenia.

W seminarium internetowym zatytułowanym „Wdrażanie w laboratorium filozofii lean w celu optymalizacji procesów laboratoryjnych – część 2: Zwiększenie wydajności”” omówiono szczegółowo koncepcję mapowania strumienia wartości. Omówiono tu przykładowe sposoby identyfikowania zbędnych kroków w przebiegu prac analitycznych i wizualnego przedstawiania problematycznych obszarów.

Czego się nauczę?

Jak określić następny krok poprawy efektywności swojego laboratorium.

Jak eliminować niepotrzebne kroki i optymalizować przebieg pracy.

W jaki sposób mierzyć wydajność laboratorium i jakie wskaźniki (KPI) stosować.

 

Kto powinien obejrzeć to seminarium internetowe?                 

kierownicy laboratoriów, osoby nadzorujące laboratoria i kierownicy produkcji;

planiści laboratoryjni i kierownicy obiektu;

kierownicy ds. doskonałości operacyjnej lub optymalizacji systemu oraz kierownicy programu „six sigma” wyższego i niższego szczebla;

kierownicy procesów biznesowych;

specjaliści ds. zarządzania zmianami;

producenci urządzeń i mebli laboratoryjnych.

 

Uwaga: część 1 tego seminarium internetowego: Wdrażanie w laboratorium filozofii lean w celu optymalizacji procesów laboratoryjnych. Część 1: Pracuj sprawniej, a nie więcej przedstawia podstawowe koncepcje laboratorium w stylu „lean” oraz 10 obszarów udoskonaleń. Na tej podstawie można ocenić bieżącą sytuację w laboratorium i zidentyfikować potencjalne punkty, w których można poprawić wydajność.

Newsletter