Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kalendarium

Seminarium Internetowe - Jak optymalizować procesy laboratoryjne zgodnie z zasadami „lean” – część 1
Data rozpoczęcia:
2018-08-08
Data zakończenia:
2018-12-31
Organizator:
Mettler Toledo

Wdrożenie zasad „lean” jest przydatne w przypadku nadmiernego obciążenia pracą lub przekraczania czasu realizacji zadań w laboratorium. Przed zainwestowaniem w nowe zasoby (sprzęt, pomieszczenia, personel) warto rozważyć zastosowanie koncepcji „lean”, która jest z powodzeniem stosowana m.in. w branży spożywczej, farmaceutycznej i chemicznej.

W części 1. seminarium internetowego na temat zasad „lean” w laboratorium Erwin Studer i Daniel Fuchs przedstawiają podstawowe koncepcje laboratorium w stylu „lean” oraz 10 obszarów udoskonaleń, pozwalających ocenić bieżącą sytuację w laboratorium i zidentyfikować potencjalne punkty, w których można poprawić wydajność. Omówiono tu również przykłady zastosowania w praktyce zasad „lean manufacturing” w firmie Mettler-Toledo GmbH.

W laboratoriach w coraz większym zakresie wprowadza się optymalizację pracy na bazie zasad „lean manufacturing”. Prawidłowo wdrożona koncepcja laboratorium „lean” może przynieść znakomite wyniki i wpłynąć na uproszczenie obiegów i procesów roboczych, skrócenie czasu realizacji zadań i podniesienie efektywności w laboratorium. Laboratorium w stylu „lean” jest zorientowane na uzyskiwanie wyników w najbardziej efektywny sposób – pod względem kosztów i/lub czasu – przy maksymalnie efektywnym wykorzystaniu zasobów. Zastosowanie zasad „lean” to zasadniczo ćwiczenie z optymalizacji procesów mające na celu poprawę efektywności w organizacji.

Jak przystąpić do wdrażania zasad „lean” w laboratorium?

W ramach tego seminarium internetowego pt. „Wdrażanie w laboratorium filozofii lean w celu optymalizacji procesów laboratoryjnych – część 1: Pracuj sprawniej, a nie więcej” wyjaśniono kwestie, które należy uwzględnić przy wdrażaniu lub optymalizacji procesów „lean” w laboratorium, z podaniem praktycznych przykładów. Istotne ulepszenia można wprowadzić do funkcjonującego laboratorium, inicjując w dowolnej chwili optymalizację i normalizację metodą drobnych kroków (moduł po module), ale koncepcję optymalizacji procesu warto rozważyć także przy projektowaniu nowego budynku lub laboratorium.

Czego się nauczę?

Jak lepiej definiować, organizować i kontrolować procesy laboratoryjne, aby zapewnić stałą i przewidywalną sprawność działania laboratorium.

Jakie są potencjalne korzyści zastosowania zasad „lean” w laboratorium: a. krótszy czas realizacji zadań i niższe koszty; b. znacznie zwiększona wydajność i skuteczność; c. szczegółowe zrozumienie wymogów w zakresie potencjału laboratorium i pozyskiwania zasobów.

Jak ocenić bieżącą sytuację i prowadzić optymalizację procesów na podstawie 10 obszarów udoskonaleń.

Grupa docelowa seminarium internetowego:                  

kierownicy laboratoriów, osoby nadzorujące laboratoria i kierownicy produkcji;

planiści laboratoryjni i kierownicy obiektu;

kierownicy ds. doskonałości operacyjnej lub optymalizacji systemu oraz kierownicy programu „six sigma” wyższego i niższego szczebla;

kierownicy procesów biznesowych;

specjaliści ds. zarządzania zmianami;

producenci urządzeń i mebli laboratoryjnych.

Uwaga: w części 2 tego seminarium internetowego: Wdrażanie w laboratorium filozofii lean w celu optymalizacji procesów laboratoryjnych. Część 2: Zwiększenie wydajności szczegółowo wyjaśniono koncepcję mapowania strumienia wartości. Omówiono tu przykładowe sposoby identyfikowania zbędnych kroków w przebiegu prac analitycznych i wizualnego przedstawiania problematycznych obszarów.

Newsletter