Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kosmetologia, Nasze szkolenia

SZKOLENIE ONLINE | Skalowanie (scale-up) produkcji oraz produkcja pełnoskalowa w przemyśle kosmetycznym
Data rozpoczęcia:
2022-09-16
Data zakończenia:
2022-09-16
Organizator:
Bio-Tech Media
Miejsce
Szkolenie online
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

SZKOLENIE ONLINE  (na żywo)
16 września*

*Warunkiem odbycia się szkolenia jest zabronie odpowiedniej liczby osób

 

SZKOLENIE online (na żywo)

Termin: 16 września

Czas trwania: 10-14 (4 h)

 

 

PRZEDSPRZEDAŻ: 600 zł netto (od 21.08 do 05.09)
Cena regularna: 700 zł netto (od 06.09)NOWOŚĆ Cena dla FIRM (dostęp + certyfikat dla dowolnej liczby pracowników)*

 

1800 zł netto (od 21.08 do 05.09)
2000 zł netto (od 06.09)

 

• *1 opłata – dostęp dla wszystkich pracowników (nie ma ograniczenia liczby osób)

• Ty decydujesz, ile osób weźmie udział w szkoleniu – daj dostęp każdemu pracowikowi z osobna lub zgromadź wszystkie zainteresowane osoby w jednym miejscu

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie elementarnej wiedzy na temat skalowania produkcji oraz wytwarzania kosmetyków w wymiarze pełnoskalowym. Omówione zostaną różne typy urządzeń
do produkcji mas kosmetycznych oraz kryteria ich doboru w zależności od produkowanego typu
asortymentu. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami prawidłowo przeprowadzonego procesu skalowania oraz dowiedzą się jakie zagrożenia wiążą się z nieprawidłowym wykonaniem tego procesu.

 

Uczestnicy szkolenia

szkolenie skierowane jest do technologów, inżynierów produkcji, pracowników działu rozwoju produktu, kierowników produkcji, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem produkującym kosmetyki, pracowników działu zapewniania i kontroli jakości, inwestorów oraz wszystkich chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu skalowania oraz organizacji pełnoskalowej produkcji kosmetyków.

 

Agenda

1. Wprowadzenie:
• wyjaśnienie zagadnień: proces technologiczny, proces produkcyjny, cykl produkcyjny,
instalacja produkcyjna;
• czym jest skalowanie produkcji (scale-up) i w jakim celu się go stosuje.

2. Jak właściwie przeprowadzić proces skalowania produkcji:
• dobór urządzeń produkcyjnych pod kątem wykonywanej formulacji;
• ciecze newtonowskie i nienewtonowskie;
• niezbędne obserwacje i badania mas kosmetycznych podczas procesu skalowania;
• ustalenie punktów kontrolnych w produkcji mas kosmetycznych podczas zmiany skali.

3. Proces skalowania – praktyczne wskazówki i zagrożenia:
• istota rozkładu temperatur w zbiornikach produkcyjnych;
• obserwacja ewentualnych kierunków zmian w skalowanej recepturze;
• uwarunkowania maszynowe procesu skalowania;
• praktyczne porady techniczne oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń w procesie
skalowania produkcji.

4. Pełnoskalowa produkcja kosmetyków:
• typy mieszalników stosowanych do produkcji mas kosmetycznych• typy mieszadeł stosowanych do produkcji mas kosmetycznych
• zbiorniki stosowane w produkcji kosmetyków.

5. Linie procesowe stosowane w przemysłowej produkcji kosmetyków:
• cechy linii procesowych stosowanych do produkcji kosmetyków
• elementy wyposażenia linii procesowych do produkcji emulsji.

6. Dodatkowe pytania, podsumowanie, zakończenie szkolenia

 

Prelegentka

mgr inż. Katarzyna Uzdrowska, Technolog Chemii (Politechnika Poznańska, Politechnika
Gdańska), specjalizujący się w dziedzinie projektowania receptur kosmetycznych w laboratorium oraz wytwarzania ich na skalę produkcyjną. Technolog Kosmetyczny z dorobkiem kilkuset wdrożonych do produkcji receptur nowych kosmetyków. Trener z zakresu chemii kosmetycznej oraz autor tekstów w literaturze branżowej. Pomysłodawca wielu nowatorskich rozwiązań technologicznych, głównie z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i myjącej (białej). Trycholog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu Technologii Produkcji Kosmetyków (WSIIZ) a także Chemii Kosmeceutycznej (UAM). Technolog posiadający również doświadczenie w recepturowaniu i wdrażaniu do produkcji kosmetyków kolorowych (upiększających), perfum, produktów do pielęgnacji zwierząt oraz artykułów chemii gospodarczej.

 

Informacje o szkoleniu
 

  • Szkolenie w formie online (na żywo)
  • Uczestnicy – za pośrednictwem czatu – będą mieli możliwość zadawania pytań w trakcie trwania szkolenia
  • Dzień przed planowanym szkoleniem każdy uczestnik otrzyma prezentację w formie elektronicznej
  • Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10.00. Wcześniej każdy uczestnik otrzyma dane do logowania
  • Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, który zostanie wysłany pocztą po zakończeniu szkolenia

 

KONTAKT

Kaja Bernasińska

e-mail: kaja.bernasinska@biotechnologia.pl

 

 

Newsletter