Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kosmetologia, Nasze szkolenia

Surowce kosmetyczne – wymagania prawne, niezbędna dokumentacja. Alergeny kosmetyczne, substancje konserwujące, kompozycje zapachowe
Data rozpoczęcia:
2019-03-20
Data zakończenia:
2019-03-20
Organizator:
Bio-Tech Media
Miejsce
Łódź
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

 

OSTATNIE WOLNE MIEJCE – zapytaj o nie!

 

Termin: 20 marca 2019

Czas trwania: 09.00-16.40 (1 dzień)

*godziny mogą lekko ulec zmianie.

Cena: 800-900 zł netto/osobę *

*800 zł netto/osoba przy rejestracji do 1 marca

*900 zł netto/osoba przy rejestracji po 1 marca
 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie wiedzy dotyczącej surowców kosmetycznych. Omówione zostaną podstawowe grupy składników kosmetycznych ze szczególnym uwzględnieniem środków  konserwujących, kompozycji zapachowej, związków chemicznych o udowodnionym działaniu alergizującym. Słuchacze zostaną zapoznani ze zmiany legislacyjne dotyczące stosowanych substancji chemicznych – problemy branży: substancje CMR, kompozycje zapachowe, surowce roślinne i zwierzęce; ,,kurczące się portfolio konserwantów”. Przedstawione zostaną również wymagania dotyczące dokumentacji w łańcuchu dostaw, dokumentacji niezbędnej do oceny bezpieczeństwa dla Safety Assessora (karta charakterystyki, specyfikacje, certyfikaty).

 

Adresaci szkolenia:

– osoby chcące uporządkować, uzupełnić i pogłębić swoją wiedzę o surowcach kosmetycznych,
– pracownicy firm kosmetycznych oraz firm produkujących surowce kosmetyczne,
– osoby zajmujące się oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych,
– osoby zajmujące się sporządzaniem dokumentacji produktów chemicznych, w tym kart charakterystyki;
– osoby zajmujące się przygotowywaniem etykiet produktów chemicznych oraz wprowadzaniem do obrotu towarów paczkowanych (kosmetyki, detergenty i inne).

 

Agenda:
 

1. Podstawowe pojęcia dotyczące surowców kosmetycznych - substancja, mieszanina, substancja konserwująca, substancja promieniochronna, barwnik, nanomateriał.

2. Substancje zakazane w produktach kosmetycznych, w tym substancje CMR; sytuacja prawna dotycząca: formaldehydu, donorów formaldehydu, Butylphenyl Methylpropional, (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) TPO, (Polyaminopropyl biguanide) PHMB.

3. Substancje dozwolone do stosowania w kosmetykach i dozwolone w ograniczonych ilościach
i określonych warunkach stosowania.

4. Nazewnictwo surowców kosmetycznych. Procedura nadawania nazwy INCI.

5. Przegląd substancji konserwujących oraz środków barwiących w świetle zmian legislacyjnych.

6. Badania toksykologiczne surowców kosmetycznych w świetle zakazu testowania surowców kosmetycznych na zwierzętach.

7. Wymagania dla surowców, w tym surowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego.

8. Kompozycje zapachowe – ocena bezpieczeństwa i niezbędna dokumentacja.

9. Substancje alergizujące w produktach kosmetycznych.

10. Produkt hipoalergiczny. Zabieg marketingowy, czy rzeczywista właściwość produktu.

11. Dokumentacja surowców kosmetycznych.

12. Surowce kosmetyczne w świetle rozporządzenia REACH, narzędzia komunikacji w łańcuchu dostaw.

13. Karta charakterystyki – wymagania prawne.

14. Oznakowanie surowców kosmetycznych zgodnie z rozporządzeniem CLP.

15. Zgłoszenia mieszanin stwarzających zagrożenie do Inspektora ds. Substancji Chemicznych.

16. Surowce kosmetyczne i produkty kosmetyczne jako towary paczkowane, poinformowanie
o rozpoczęciu paczkowania.

17. Badania surowców kosmetycznych.

18. Ocena bezpieczeństwa składników kosmetycznych – procedura oceny przez Komitet Naukowy
ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS).

 

Prelegent:

mgr inż. Michalina Świerczyńska - absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku technologia chemiczna, o specjalności technologia barwników, chemii gospodarczej i produktów kosmetyki kolorowej. Członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Autorka wielu publikacji zamieszczanych w branżowych czasopismach i portalach internetowych - „Chemia i Biznes", ,,biotechnologia.pl”, Kwartalniku Chemicznym „Prawo i Wiedza”. Wykładowca - prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych UŁ „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” i „Jakość i Bezpieczeństwo Produktów Kosmetycznych”. W firmie THETA specjalista ds. produktów kosmetycznych, oceny bezpieczeństwa;, specjalista ds. niebezpiecznych chemicznych produktów - kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych oraz systemu ELDIOM.

 

Cena szkolenia:

800-900 zł netto/osobę *

800 zł netto/osoba przy rejestracji do 1 marca

900 zł netto/osobę przy rejestracji po 1 marca

UWAGA! 5% rabatu przy zgłoszeniu się więcej niż jednej osoby z firmy,

10% rabatu dla studentów

 

Cena szkolenia obejmuje:

- wykłady

- materiały dydaktyczne w formie papierowej

- przerwy kawowe

- lunch

- certyfikat

 

 

KONTAKT

Kaja Bernasińska

e-mail: kaja.bernasinska@biotechnologia.pl

 

 

 

 

Newsletter