Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kosmetologia, Nasze szkolenia

SUROWCE KOSMETYCZNE – wymagania prawne, legislacja kosmetyczna i chemiczna, dokumentacja
Data rozpoczęcia:
2018-02-26
Data zakończenia:
2018-02-26
Organizator:
Bio-Tech Media Sp. z o.o.
Miejsce
Łódź
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

SUROWCE KOSMETYCZNE – wymagania prawne, legislacja kosmetyczna i chemiczna, dokumentacja

 

Miejsce: Łódź

Termin: 26 Lutego 2018

Czas trwania: 09.00-16.20 (1 dzień) – godziny nieznacznie mogą ulec zmianie

 

Cena: 870 zł netto/ osoba  

*800zł netto/osoba przy rejestracji do 15.01.2018

(UWAGA!  5% rabatu przy zgłoszeniu się więcej niż jednej osoby z firmy, 10% rabatu dla studentów)

 

Cena szkolenia obejmuje:

- materiały dydaktyczne w formie papierowej

- przerwy kawowe

- lunch

- certyfikat

 

Termin zapisu: do 23.02.2018 r.

Uwaga! O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż liczba osób na szkoleniu jest ograniczona.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie wiedzy na temat:

- podstawowej grupy składników kosmetycznych: środki konserwujące, środki barwiące;

- obecnych zmian legislacyjnych dotyczących stosowanych substancji chemicznych – problemy branży: substancje CMR, kompozycje zapachowe, surowce roślinne i zwierzęce

- wymagań dotyczących dokumentacji w łańcuchu dostaw, dokumentacji niezbędnej do oceny bezpieczeństwa dla Safety Assessora – karta charakterystyki, specyfikacje, certyfikaty.

 

Słuchacze zostaną zapoznani również z wymaganiami rozporządzenia REACH, CLP w zakresie oznakowania produktów chemicznych.

 

Program szkolenia, zagadnienia:

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące surowców kosmetycznych - substancja, mieszanina, substancja konserwująca, substancja promieniochronna, barwnik, nanomateriał).
 2. Substancje zakazane w produktach kosmetycznych, w tym substancje CMR; sytuacja prawna dotycząca: formaldehydu, butylphenyl methylpropional, retinolu, ditlenku tytanu.
 3. Substancje dozwolone do stosowania w kosmetykach i dozwolone w ograniczonych ilościach i określonych warunkach stosowania.
 4. Nazewnictwo surowców kosmetycznych.
 5. Procedura nadawania nazwy INCI.
 6. Przegląd substancji konserwujących oraz środków barwiących w świetle zmian legislacyjnych.
 7. Badania toksykologiczne surowców kosmetycznych w świetle zakazu testowania surowców kosmetycznych na zwierzętach.
 8. Wymagania dla surowców, w tym surowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego.
 9. Kompozycje zapachowe – ocena bezpieczeństwa i niezbędna dokumentacja.
 10. Dokumentacja surowców kosmetycznych.
 11. Surowce kosmetyczne w świetle rozporządzenia REACH, narzędzia komunikacji w łańcuchu dostaw.
 12. Karta charakterystyki – wymagania prawne.
 13. Oznakowanie surowców kosmetycznych zgodnie z rozporządzeniem CLP.
 14. Zgłoszenia mieszanin stwarzających zagrożenie do Inspektora ds. Substancji Chemicznych.
 15. Surowce kosmetyczne i produkty kosmetyczne jako towary paczkowane, poinformowanie o rozpoczęciu paczkowania.
 16. Badania surowców kosmetycznych.
 17. Ocena bezpieczeństwa składników kosmetycznych – procedura oceny przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS).

 

Adresaci szkolenia:

- osoby chcące uporządkować, uzupełnić i pogłębić swoją wiedzę o surowcach kosmetycznych

- pracownicy firm kosmetycznych oraz firm produkujących surowce kosmetyczne

- osoby zajmujące się oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych,

- osoby zajmujące się sporządzaniem dokumentacji produktów chemicznych, w tym kart charakterystyki

- osoby zajmujące się przygotowywaniem etykiet produktów chemicznych oraz wprowadzaniem do obrotu towarów paczkowanych (kosmetyki, detergenty i inne)

 

PRELEGENT

 

mgr inż. Michalina Świerczyńska - absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku technologia chemiczna, o specjalności technologia barwników, chemii gospodarczej i produktów kosmetyki kolorowej. Członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Autorka wielu publikacji zamieszczanych w branżowych czasopismach
i portalach internetowych - „Chemia i Biznes", ,,biotechnologia.pl”, Kwartalniku Chemicznym „Prawo i Wiedza”. Wykładowca - prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych UŁ „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” i „Jakość i Bezpieczeństwo Produktów Kosmetycznych”. Obecnie specjalista w firmie THETA ds. produktów kosmetycznych, specjalista ds. niebezpiecznych chemicznych produktów - kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych oraz systemu ELDIOM.

 

 

Skontaktuj się z nami!

 

KOORDYNATOR SZKOLENIA:

Katarzyna Staniaszek

e-mail: katarzyna.staniaszek@biotechnologia.pl, tel.: 782 468 130

 

Newsletter