Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kosmetologia, Nasze szkolenia

PIGMENTY I BARWNIKI W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH
Data rozpoczęcia:
2018-05-24
Data zakończenia:
2018-05-24
Organizator:
Bio-Tech Media Sp. z o.o.
Miejsce
Łódź
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

PIGMENTY I BARWNIKI W PRODUKTACH KOSMETYCZNYCH

 

Miejsce: Łódź

Termin: 24 Maja 2018

Czas trwania: 09.00-16.20 (1 dzień) – godziny nieznacznie mogą ulec zmianie

 

Cena: 870 zł netto/ osoba (UWAGA!  5% rabatu przy zgłoszeniu się więcej niż jednej osoby z firmy, 10% rabatu dla studentów)

 

Cena szkolenia obejmuje:

- materiały dydaktyczne w formie papierowej

- przerwy kawowe

- lunch

- certyfikat

 

Termin zapisu: do 18.04.2018 r.

Uwaga! O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż liczba osób na szkoleniu jest ograniczona.

 

Cel szkolenia:

Przedstawienie wiedzy dotyczącej środków barwiących stosowanymi w produktach kosmetycznych - barwników oraz pigmentów. 

Omówione zostaną również wymagania prawne wraz z elementami toksykologii tej grupy związków chemicznych.

 

Program szkolenia, zagadnienia:

- zarys historyczny dotyczący środków barwiących, rozwój barwników syntetycznych

- przepisy prawne dotyczące tej grupy związków chemicznych

- podziały chemiczny i użytkowy środków barwiących

- nazewnictwo (Colour Index, zwyczajowe, handlowe)

- oznakowanie środków barwiących zgodnie z przepisami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP)
oraz w produkcie kosmetycznym

- barwniki naturalne, syntetyczne

- pigmenty organiczne i nieorganiczne; pigmenty kosmetyczne

- przegląd produktów kosmetycznych ze względu na stosowane środki barwiące (produkty myjące – szampony, mydła w płynie; produkty do pielęgnacji jamy ustnej; wyroby perfumeryjne; produkty kosmetyki kolorowej)

- farby do włosów i rzęs

- elementy toksykologii środków barwiących

- budowa cząsteczki związku, a efekt uzyskiwany efekt barwny

- systemy pomiarów barwy

- nowoczesne środki barwiące i ich przyszłość w przemyśle chemicznym

 

Adresaci szkolenia:

- pracownicy firm kosmetycznych produkujących kosmetyki kolorowe, produkty myjące (szampony mydła, detergenty),

- osoby zajmujące się oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych,

- osoby, które chcą zająć się produkcją kosmetyków zawierających barwniki i pigmenty,

- wizażyści, kosmetyczki, fryzjerzy,

- osoby chcące uporządkować, uzupełnić i pogłębić swoją wiedzę o pigmentach i barwnikach,

 

PRELEGENT

mgr inż. Michalina Świerczyńska - absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku technologia chemiczna, o specjalności technologia barwników, chemii gospodarczej i produktów kosmetyki kolorowej. Członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Autorka wielu publikacji zamieszczanych w branżowych czasopismach
i portalach internetowych - „Chemia i Biznes", ,,biotechnologia.pl”, Kwartalniku Chemicznym „Prawo i Wiedza”. Wykładowca - prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych UŁ „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” i „Jakość i Bezpieczeństwo Produktów Kosmetycznych”. Obecnie specjalista w firmie THETA ds. produktów kosmetycznych, specjalista ds. niebezpiecznych chemicznych produktów - kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych oraz systemu ELDIOM.

 

 

Skontaktuj się z nami!

 

KOORDYNATOR SZKOLENIA:

Katarzyna Staniaszek

e-mail: katarzyna.staniaszek@biotechnologia.pl, tel.: 782 468 130

 

Newsletter