Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Kosmetologia, Nasze szkolenia

JAK UCZYNIĆ KOSMETYK MIKROBIOLOGICZNIE BEZPIECZNYM
Data rozpoczęcia:
2018-02-28
Data zakończenia:
2018-02-28
Organizator:
Bio-Tech Media Sp. z o.o.
Miejsce
Łódź
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

JAK UCZYNIĆ KOSMETYK MIKROBIOLOGICZNIE BEZPIECZNYM

 

Miejsce: Łódź

Termin: 28 Lutego 2018

Czas trwania: 09.00-16.20 (1 dzień)

 

Cena: 800zł netto/ osoba (UWAGA! 5% rabatu przy zgłoszeniu się więcej niż jednej osoby z firmy, 10% rabatu dla studentów)

 

Cena szkolenia obejmuje:

- materiały dydaktyczne w formie papierowej

- przerwy kawowe

- lunch

- certyfikat

 

Termin zapisu: do 23.02.2018 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc 

Uwaga! O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż liczba osób na szkoleniu jest ograniczona.

 

Adresaci szkolenia:

- pracownicy działów kontroli i zapewnienia jakości,

- technolodzy,

- osoby odpowiedzialne za higienę produkcji

- pracownicy laboratoriów firm kosmetycznych.

Kurs skierowany jest również do osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w przemyśle kosmetycznym i wiążących swoją przyszłość zawodową z branżą kosmetyczną i badaniami bezpieczeństwa mikrobiologicznego kosmetyków.

 

Zakres szkolenia:

- ocena bezpieczeństwa mikrobiologicznego kosmetyków,

- ocena bezpieczeństwa surowców wykorzystywanych do wytwarzania kosmetyków,

- ocena wpływu środowiska wytwarzania,

Które wpływają na jakość mikrobiologiczną produktu końcowego w świetle obowiązujących norm.

 

Nabędziesz wiedzę z tematyki:

- zagrożeń wynikających z obecności drobnoustrojów,

- metod wykorzystywanych w określaniu czystości mikrobiologicznej kosmetyków,

- monitoringu mikrobiologicznego środowiska wytwarzania produktów kosmetycznych,

- oceny skuteczności zakonserwowania produktu końcowego (testy konserwacji),

- sporządzania dokumentacji czystości mikrobiologicznej i protokołu zakonserwowania produktu końcowego.

 

WARSZTATY - Uczestnicy będą mogli zobaczyć:

- drobnoustroje, które są zagrożeniem,

- przykładowe testy - różnicowania i identyfikacji drobnoustrojów niedozwolonych w produktach kosmetycznych,

- przykładowe testy - kontroli mikrobiologicznej środowiska wytwarzania.

 

OPIS SZKOLENIA

Kosmetyki ze względu na dużą zawartość wody podatne są na skażenie drobnoustrojami. Zagrożenie jest duże, gdyż mikroorganizmy mogą nie tylko obniżać jakość produktu końcowego, ale mogą również być przyczyną groźnych infekcji u ich użytkowników. Obecność mikroorganizmów w wyrobach kosmetycznych może być wynikiem błędów produkcyjnych, nieodpowiednich warunków aseptyki procesu produkcji, pierwotnego skażenia surowców wykorzystywanych do wytwarzania wyrobów kosmetycznych czy niewłaściwej konserwacji produktu końcowego. Na producentach preparatów kosmetycznych spoczywa więc podwójna odpowiedzialność: wyprodukowanie kosmetyku spełniającego obowiązujące normy czystości mikrobiologicznej i zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego w trakcie jego użytkowania przez konsumentów. 

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy z zakresu oceny bezpieczeństwa mikrobiologicznego kosmetyków i surowców wykorzystywanych do ich wytwarzania i oceny wpływu środowiska wytwarzania na jakość mikrobiologiczną produktu końcowego w świetl obowiązujących norm. Szkolenie będzie miało  charakter teoretyczny z elementami warsztatowymi.

Uczestnicy szkolenia nabędą podstawową wiedzę z zakresu zagrożeń wynikających z obecności drobnoustrojów w produktach kosmetycznych z punktu widzenia ich użytkowników; metod wykorzystywanych w określaniu czystości mikrobiologicznej kosmetyków (kategoryzacja kosmetyków pod względem czystości mikrobiologicznej, obowiązujące limity zanieczyszczeń mikrobiologicznych, rekomendowane metody badawcze); monitoringu mikrobiologicznego środowiska wytwarzania produktów kosmetycznych (powietrze, woda, powierzchnie, linie produkcyjne, higiena personelu w obszarze produkcyjnym); oceny skuteczności zakonserwowania produktu końcowego (testy konserwacji); sporządzania dokumentacji czystości mikrobiologicznej i protokołu zakonserwowania produktu końcowego.

W części warsztatowej uczestniczy szkolenia będą mogli zobaczyć w hodowlach drobnoustroje, których obecność w kosmetykach stwarza duże zagrożenia dla zdrowia konsumentów, niektóre testy wykorzystywane do różnicowania i identyfikacji drobnoustrojów niedozwolonych w kosmetykach i testy wykorzystywane w kontroli mikrobiologicznej środowiska wytwarzania produktu kosmetycznego.

 

 

PRELEGENT

- dr n. farm. Paweł Lisiecki

Pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Mikrobiolog posiadający uprawnienia diagnosty laboratoryjnego oraz tytuł specjalisty z zakresu farmacji aptecznej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół ważnej dziedziny nauk medycznych – mikrobiologii farmaceutycznej. Jest on współautorem ponad 40 publikacji naukowych i ponad 50 doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Ma ogromne doświadczenie w badaniu czystości mikrobiologicznej leków, preparatów farmaceutycznych, kosmetyków jak i środowiska ich wytarzania. Nadzoruje i wykonuje badania monitorowania środowiska wytwarzania leku w warunkach aptecznych i przemysłowych – kontrola skuteczności urządzeń sterylizujących, kontrola czystości powietrza w komorach z laminarnym przepływem, kontrola czystości mikrobiologicznej wody. Bierze udział w badaniach aktywności przeciwdrobnoustrojowej i czystości mikrobiologicznej leków i preparatów farmaceutycznych. Współpracuje też z wytwórcami kosmetyków w zakresie badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków i zawartych w nich układach konserwujących. Prowadzi też szkolenia w ramach specjalizacji dla farmaceutów i mikrobiologów z zakresu antybiotykoterapii, czystości mikrobiologicznej leków i kosmetyków.

 

Skontaktuj się z nami!

 

KOORDYNATOR SZKOLENIA:

Katarzyna Staniaszek

e-mail: katarzyna.staniaszek@biotechnologia.pl, tel: 782 468 130

Newsletter