Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Wprowadzenie do obrotu suplementów diety - ograniczenie ryzyka, jakość i transfer technologii
Data rozpoczęcia:
2018-02-20
Data zakończenia:
2018-02-20
Organizator:
Fundacja Europejski Instytut Suplementów i Odżywek
Miejsce
Warszawa

Z badań wynika, że prawie połowa Polaków (48 proc.) regularnie stosuje suplementy diety. Do ich zażywania, choćby okazjonalnie, przyznaje się 7 na 10 rodaków. Jednak właściwe odczytywanie informacji przekazywanych przez producenta wciąż nastręcza trudności, a tylko 17 proc. Polaków deklaruje, że decyzję o włączeniu suplementów w dietę konsultuje z lekarzem lub farmaceutą.

20 lutego 2018 r. spotkamy się na auli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z przedstawicielami branży suplementów diety, uznanymi prawnikami i naukowcami. Organizatorem konferencji „Wprowadzenie do obrotu suplementów diety - ograniczenie ryzyka, jakość i transfer technologii" jest Fundacja Europejski Instytut Suplementów i Odżywek.

Głównym celem konferencji jest ocena obecnych zagrożeń dla rozwoju rynku i wskazanie narzędzi ograniczających ryzyko wprowadzania na rynek suplementów, które nie spełniają odpowiednich wymagań prawnych, jakościowych i etycznych.

Prelegentami konferencji będą wybitni specjaliści, naukowcy, badacze i prawnicy. Spotkanie otworzą profesor dr hab. Mirosław Słowiński (Wydział Nauk o Żywności SGGW) oraz Katarzyna Wójcicka (Prezes Fundacji Europejski Instytut Suplementów i Odżywek). Podczas paneli dyskusyjnych omówimy szanse i wyzwania stojące przed rynkiem suplementów diety, a także zagadnienia związane z bezpieczeństwem konsumentów. Paneliści poruszą również tematykę relacji suplementów diety ze zdrowiem. Dodatkowo, zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań prowadzonych na Wydziale Nauk o Żywności SGGW mogące służyć jako podstawa do transferu technologii oraz projektowania i rozwoju nowych produktów w branży suplementów diety.

Z uwagi jednak na ograniczoną ilość miejsc, uprzejmie prosimy o zgłoszenie swojej obecności i autoryzację na stronie www.konferencja.eisd.pl. Partnerem Konferencji jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Newsletter