Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Technologie w opiece nad seniorami – rehabilitacja i sprzęt medyczny
Data rozpoczęcia:
2020-02-04
Data zakończenia:
2020-02-04
Organizator:
Polski Instytut Rozwoju Biznesu
Miejsce
Warszawa

Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu. Mimo iż do tej pory funkcjonowało wiele ośrodków spokojnej starości i domów pomocy to dopiero od niedawna powstają ośrodki wyspecjalizowane gwarantujące osobom starszym pełen komfort zamieszkania, leczenia i rodzinną atmosferę w doskonałych warunkach. Profile ośrodków bywają zróżnicowane – od ośrodków całodobowych, przez ośrodki rehabilitacji i pobytu dziennego.

Do wzmocnienia systemu usług opiekuńczych osobami starszymi niezbędna jest nowoczesna technologia. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań poprawi się jakość życia osób korzystających z usług opiekuńczych.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Technologie w opiece nad seniorami – rehabilitacja i sprzęt medyczny", która odbędzie się już 4 lutego 2020 r. w Warszawie.

>REJESTRACJA<

Prelekcje poprowadzą m.in.:

Dorota Kotowska – Dyrektor Zakładu Opieki i Rehabilitacji AKCEMED

Zuzanna Grabusińska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe

Przemysław Wiśniewski – Prezes Fundacji ZACZYN, redaktor naczelny pisma "Polityka Senioralna"

Program wydarzenia aktualizowany jest na bieżąco na stronie wydarzenia.

Tematyka konferencji:

1. Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami:

* systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej,

* elektroniczna wymiana danych,

* e-usługi,

* e-zdrowie,

* technologie cyfrowe,

* rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna),

* opaski monitorujące funkcje życiowe,

* czujniki upadku,

* sprzęt medyczny.

2. Opieka nad seniorami w Polsce

* dostępność opieki geriatrycznej,

* rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami,

* ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami,

* formy opieki nad osobami starszymi,

* rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych,

* pomoc społeczna dla seniora,

* innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się,

*rehabilitacja.

Grupa docelowa:

- przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni,

- właściciele i osoby zarządzające domami opieki,

- właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze,

- personel medyczny.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób. Firmy chcące wziąć udział w wydarzeniu prosimy o kontakt z Organizatorem. 

Uczestnikom gwarantujemy: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Newsletter