Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

PRZYGOTOWYWANIE BIBLIOTEK DO RNA-SEQ
Data rozpoczęcia:
2018-06-08
Data zakończenia:
2018-06-09
Miejsce
Warszawa

PRZYGOTOWYWANIE BIBLIOTEK DO RNA-SEQ

 

Jednym z podstawowych zadań biologii molekularnej i genomiki jest analiza transkrypcji genów. Informacje o globalnym profilu ekspresji genów mogą stanowić dobrą podstawę do wnioskowania o stanie organizmu i ma duże zastosowanie w badaniach naukowych, medycznych i farmakologicznych. Obecnie są szeroko stosowane dwie wysokoprzepustowe techniki do profilowania transkryptomicznego – sekwencjonowanie RNA (RNA-Seq) i mikromacierze ekspresyjne. Zastosowanie mikromacierzy ograniczone jest jednak ich dostępnością (przeważnie są opracowane dla organizmów modelowych) oraz zawartością sond. Technika RNA-seq nie wymaga syntezy mikromacierzy i może być stosowana do badania każdego organizmu. Techniką RNA-Seq można zarówno badać znane, jak i odkrywać nowe transkrypty. W porównaniu z techniką mikromacierzy, metoda RNA-seq charakteryzuje się znacznie większą czułością i dokładnością.

Podczas kursu omówione zostaną również dopiero co pojawiające się i jeszcze praktycznie nieznane w Polsce metody analizy transkrypcji genów (NanoString, spektrometria mas DNA, bezpośredni pomiar częstotliwości inicjacji transkrypcji).

Niniejszy kurs umożliwi Państwu praktyczne i teoretyczne zapoznanie się z przygotowaniem bibliotek do RNA-seq.

 

 

PROGRAM KURSU

 

1 dzień

09:00 – 09:15

Otwarcie kursu

09:15 – 10:15

Wydzielenie i ocena jakości RNA – wykład I

10:15 – 11:00

Wydzielenie całkowitego RNA – ćwiczenie 1

11:00 – 11:30

Sprawdzenie jakości wydzielonego RNA – ćwiczenie 2

11:30 – 11:45

Pomiar ilości wydzielonego RNA – ćwiczenie 3

11:45 – 12:30

Oczyszczenie RNA od śladów DNA – ćwiczenie 4

12:30 – 13:10

Wydzielenie poliA RNA – ćwiczenie 5

13:10 – 14:00

Przygotowywanie bibliotek do RNAseq – wykład II

14:00 – 14:30

Przerwa

14:30 – 14:50

Fragmentacja poliA RNA – ćwiczenie 6

14:50 – 15:00

Przygotowanie biblioteki RNAseq – ćwiczenie 7

Część A. Synteza pierwszej nici cDNA

15:00 – 15:45

Projektowanie doświadczeń RNAseq – wykład III

15:45 – 16:00

Przygotowanie biblioteki RNAseq – ćwiczenie 7

Część B. Synteza drugiej nici cDNA

2 dzień

09:00 – 09:40

Przygotowanie biblioteki RNAseq – ćwiczenie 7

Część C. Oczyszczanie dwuniciowego cDNA

09:40 – 09:50

Przygotowanie biblioteki RNAseq – ćwiczenie 7

Część D. Naprawa końców dwuniciowego cDNA

09:50 – 10:50

Sekwencjonowanie i sekwenatory NGS – wykład IV

10:50 – 11:00

Przygotowanie biblioteki RNAseq – ćwiczenie 7

Część E. Ligacja adapterów

11:00 – 11:15

Przerwa

11:15 – 12:00

Przygotowanie biblioteki RNAseq – ćwiczenie 7

Część F. Oczyszczanie produktów ligacji

12:00 – 12:15

Przygotowanie biblioteki RNAseq – ćwiczenie 7

Część G. Amplifikacja biblioteki

12:15 – 13:15

Analiza wyników RNAseq – wykład V

13:15 – 14:00

Przygotowanie biblioteki RNAseq – ćwiczenie 7

Część H. Oczyszczenie biblioteki i pomiar stężenia przygotowanej biblioteki

14:00 – 14:15

Interpretacja wyników doświadczenia 7

14:15

Zakończenie

 

Prowadzący: Dr hab. Tadeusz Malewski

 

Termin: 08 – 09 czerwca 2018 roku

 

Miejsce: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64 Warszawa

 

Karty Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 1 czerwca 2018 r.

 

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dr Arleta Malewska: mbs@mbs.biz.pl, Tel (22) 668 24 83; 607 929 471

 

Opłata za udział w kursie wynosi 1400 zł netto + 23% VAT.

 

Zamawiający zwolniony z podatku VAT proszony jest o dostarczenie drogą elektroniczną (e-mail: mbs@mbs.biz.pl) stosownego oświadczenia

 

Opłata obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • konsultacje z prowadzącym

 

Opłatę należy wpłacić na konto:

MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.

03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie

80 1240 6074 1111 0010 4915 6042

NIP 113 286 12 19; REGON 146448470; KRS 0000444499

 

Przy wpłacie prosimy o podanie nazwiska osoby, której udział w kursie jest opłacany.

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia szkolenia

Newsletter