Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia, Nasze szkolenia

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR - vademecum dla początkujących. NOWOŚĆ!
Data rozpoczęcia:
2018-09-13
Data zakończenia:
2018-09-13
Organizator:
Bio-Tech Media Sp. z o.o.
Miejsce
Łódź
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

Miejsce: Łódź

Termin: 13 Września 2018

Czas trwania: 09.00-16.20 (1 dzień)

 

CEL SZKOLENIA:

To szkolenie jest najlepszą pomocą w zidentyfikowaniu roli i potrzeb Przedsiębiorstwa związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Omówione zostaną wymagania związane z transportem towarów niebezpiecznych, w tym podstawowa wiedza, niezbędna do wprowadzenia ADR. Pokażemy, jakie wynikają z tego obowiązki, wskażemy także możliwości obniżenia kosztów drogiego transportu poprzez stosowanie wyłączeń. Omówione zostaną problemy związane z oznakowaniem i tworzeniem dokumentacji.

 

PROGRAM

 

 1. Przepisy prawne związane z przewozem towarów niebezpiecznych.

 2. W jaki sposób poznać, czy przedsiębiorstwo podlega wymaganiom związanym z przewozem towarów niebezpiecznych?

 3. Zakres obowiązków wszystkich uczestników przewozu.

 4. Wymagania związane ze szkoleniem pracowników, składaniem sprawozdań, raportami powypadkowymi, planem ochrony.

 5. Kim jest doradca ADR i jakie ma obowiązki - kiedy przedsiębiorstwo powinno wyznaczyć doradcę?

 6. Jak rozpoznać, że dany produkt jest towarem niebezpiecznym w transporcie?

 7. Zasady klasyfikacji oraz podstawowe informacje o zagrożeniach towarów wszystkich klas.

 8. Jak dobierać rodzaj opakowania, w którym będzie przewożony towar niebezpieczny?

 9. Oznakowanie transportowe – znaki, nalepki, dopuszczalne wymiary.

 10. Dokumentacja związana z transportem towarów niebezpiecznych.

 11. Kiedy można obniżyć koszty transportu – wyłączenia całkowite i częściowe.

 12. Oznakowanie opakowania wynikające z rozporządzenia CLP a oznakowanie wg ADR.

Ćwiczenia, dyskusja.

 

ADRESACI

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się:

- ochroną środowiska,

- bezpieczeństwem i higieną pracy,

oraz:

- właścicieli/pracowników firm produkcyjnych,

- kierowników magazynu,

- osoby organizujące transporty towarów, przygotowujące opakowania

oraz inne osoby zainteresowane tematem.

 

PRELEGENT

mgr inż. Joanna Puchalska – Gad

absolwentka Politechniki Łódzkiej. Od 9 lat doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (nr świadectwa 979/2015). Wieloletni trener oraz wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. Prowadzi szkolenia zamknięte, otwarte oraz kursy ADR dla kierowców. Członek stowarzyszenia doradców S-DGSA oraz komisji powołanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego do egzaminowania kierowców. Ponadto w firmie THETA zajmuje się klasyfikacją produktów chemicznych, tworzeniem kart charakterystyki, oznakowaniem na etykiety, rozporządzeniem CLP.

 

 

Cena: 870* zł netto/osoba

UWAGA!

*800 zł netto/osoba przy rejestacji do 31 sierpnia 2018

 5% rabatu przy zgłoszeniu się więcej niż jednej osoby z firmy

10% rabatu dla studentów

 

Cena szkolenia obejmuje:

- wykłady

- materiały dydaktyczne w formie papierowej

- przerwy kawowe

- lunch

- certyfikat

 

Termin zapisu: do 05.09.2018 r.

Uwaga! O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż liczba osób na szkoleniu jest ograniczona.

 

 

NASZA WIEDZA W TWOJEJ PRAKTYCE!

 

Skontaktuj się z nami!

Zaproponuj ciekawy temat szkolenia, a w zamian uzyskasz rabat!

 

KOORDYNATOR SZKOLENIA:

Katarzyna Staniaszek

e-mail: katarzyna.staniaszek@biotechnologia.pl, tel: 782 468 130

Newsletter