Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

"Przebieg Ciąży a Zdrowie Matki. Uwarunkowania medyczne i prawne"
Data rozpoczęcia:
2017-11-18
Data zakończenia:
2017-11-18
Organizator:
Centrum Bioetyki Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
Miejsce
Warszawa

Relacja, która łączy kobietę w ciąży z jej nienarodzonym jeszcze dzieckiem posiada szczególny charakter, oddający niezwykle ścisłe współistnienie dwóch odrębnych osób. Wiedza medyczna nie pozostawia wątpliwości, że zarówno zdrowie kobiety wpływa na rozwój jej dziecka ale również, sytuacja zdrowotna dziecka istotnie oddziałuje na stan kobiety, zwłaszcza jej stan psychiczny.

Podstawowym celem konferencji będzie przede wszystkim zaprezentowanie z perspektywy interdyscyplinarnej szczególnie istotnych prawno-medycznych kontekstów związanych ze zdrowiem kobiety w ciąży. W trakcie konferencji poruszone zostaną zagadnienia:

 zdrowia fizycznego i psychicznego kobiety w ciąży,

 prawnych kontekstów ochrony macierzyństwa,

 relacji między ojcem, matką i dzieckiem poczętym,

 psychospołecznych aspektów funkcjonowania kobiety ciężarnej w rodzinie,

 etycznych oraz medycznych problemów orzekania w sprawach dotyczących strat rodzicielskich,

 społecznych, prawnych oraz medycznych wyzwań funkcjonowania hospicjów perinatalnych,

 funkcjonowania kobiet w ciąży, będących podopiecznymi instytucji opiekuńczych,

 psychologicznego spojrzenia na relację kobiety i dziecka poczętego.

Dorobek konferencji znajdzie wyraz w publikacji.

Osoby chcące wziąć w niej udział w , proszone są o rejestrację poprzez stronę internetową http://zdrowiematki.ordoiuris.pl do dnia 6 listopada 2017 r., po tym terminie prosimy o kontakt pod adresem: konferencja@ordoiuris.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ma ona charakter otwarty.

W przypadku dodatkowych pytań, uprzejmie prosimy o kontakt na adres mailowy konferencja@ordoiuris.pl

Newsletter