Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

PROFILOWANIE EKSPRESJI GENÓW METODĄ qPCR
Data rozpoczęcia:
2019-05-17
Data zakończenia:
2019-05-18
Miejsce
Warszawa

Real-time PCR, czyli PCR w czasie rzeczywistym, zwany również ilościowym PCR (qPCR), stanowi modyfikację klasycznej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Modyfikacja ta, przy zastosowaniu odpowiednich barwników i sond oraz odpowiedniej aparatury, umożliwia monitorowanie przyrostu produktu w każdym kolejnym cyklu trwania reakcji. Technika znalazła szerokie zastosowanie m.in. w badaniach naukowych, diagnostyce medycznej, kryminalistyce, przemyśle spożywczym itd.. Rozwój aparatury umożliwiającej jednoczesną analizę 384, 1536, 5184 próbek pozwala stwierdzić, że metoda ta należy do wysokoprzepustowych i może być z powodzeniem stosowana do profilowania ekspresji genów. Uczestnicy kursu zapoznają się z przebiegiem qPCR, kluczowymi parametrami wpływającymi na wynik reakcji, sposobami optymalizacji reakcji, doborem właściwych genów referencyjnych oraz analizą wyników nie tylko metodami standardowymi (podwójnej delty, Pfaffla) ale również zgodnej z wymaganiami MIQE (Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiment), normalizacją ekspresji genów do średniej geometrycznej z kilku genów referencyjnych.

Newsletter