Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

PROFILOWANIE EKSPRESJI GENÓW METODĄ qPCR
Data rozpoczęcia:
2018-03-02
Data zakończenia:
2018-03-03
Miejsce
Warszawa

PROFILOWANIE EKSPRESJI GENÓW METODĄ qPCR

 

Real-time PCR, czyli PCR w czasie rzeczywistym, zwany również ilościowym PCR (qPCR), stanowi modyfikację klasycznej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Modyfikacja ta, przy zastosowaniu odpowiednich barwników i sond oraz odpowiedniej aparatury, umożliwia monitorowanie przyrostu produktu w każdym kolejnym cyklu trwania reakcji. Technika znalazła szerokie zastosowanie m.in. w badaniach naukowych, diagnostyce medycznej, kryminalistyce, przemyśle spożywczym itd.. Rozwój aparatury umożliwiającej jednoczesną analizę 384, 1536, 5184 próbek pozwala stwierdzić, że metoda ta należy do wysokoprzepustowych i może być z powodzeniem stosowana do profilowania ekspresji genów.

Uczestnicy kursu zapoznają się z przebiegiem qPCR, kluczowymi parametrami wpływającymi na wynik reakcji, sposobami optymalizacji reakcji, doborem właściwych genów referencyjnych oraz analizą wyników nie tylko metodami standardowymi (podwójnej delty, Pfaffla) ale również zgodnej z wymaganiami MIQE (Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiment) normalizacją ekspresji genów do średniej geometrycznej z kilku genów referencyjnych. Wszystkie ćwiczenia uczestnicy wykonują w parach.

Zarówno podczas kursu jak również po kursie uczestnicy mogą konsultować swoje problemy z zakresu prowadzenia doświadczeń i analizy wyników qPCR.

Mamy nadzieję, że tegoroczny kurs będzie okazją do pogłębienia teoretycznej i praktycznej wiedzy z dziedziny qPCR oraz stworzy możliwość kontaktu osób z różnych środowisk naukowych.

 

PROGRAM KURSU

1 dzień

09:00 – 09:10

Otwarcie kursu

09:10 – 09:20

Wprowadzenie do kursu

09:20 – 10:20

Metody profilowania ekspresji genów – wykład I

10:20 – 10:50

Wydzielenie całkowitego RNA – ćwiczenie 1

10:50 – 11:20

Oczyszczenie RNA od śladów DNA – ćwiczenie 2

11:20 – 11:40

Synteza cDNA – ćwiczenie 3

11:40 – 12:40

Ilościowy PCR (qPCR) – wykład II

12:40 – 13:00

Przygotowanie wzorca – ćwiczenie 4

Część A. Nastawienie reakcji PCR

13:00 – 13:30

Przerwa

13:30 – 14:30

qPCR – warunki reakcji i wzorce: optymalizacja – wykład III

14:30 – 15:00

Przygotowanie wzorca – ćwiczenie 4

Część B. Oczyszczenie produktów reakcji PCR

15:00 – 15:20

Przygotowanie wzorca – ćwiczenie 4

Część C. Pomiar ilości produktów reakcji PCR

15:20 – 16:00

Pomiar ekspresji genów metodą Real Time PCR (metoda bezwzględna) – ćwiczenie 5

2 dzień

09:00 – 09:30

Wybór genów referencyjnych i określenie względnego tempa ekspresji genów – ćwiczenie 6

09:30 – 10:30

qPCR – analiza wyników – wykład IV

10:30 – 10:45

Przerwa

10:45 – 11:45

Krzywe topnienia i High Resolution Melting PCR – wykład V

11:45 – 12:00

Omówienie wyników ćwiczenia 5

12:00 – 13:00

Aparatura i odczynniki do qPCR – wykład VI

13:00 – 13:30

Omówienie wyników ćwiczenia 6

13:30

Zakończenie kursu

 

Prowadzący: Dr hab. Tadeusz Malewski

 

Termin: 02 – 03 marca 2018 roku

 

Miejsce: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64 Warszawa

 

Karty Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 23 lutego 2018 r.

 

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dr Arleta Malewska: mbs@mbs.biz.pl, Tel (22) 668 24 83; 607 929 471

 

Opłata za udział w kursie wynosi 1400 zł netto + 23% VAT.

 

Zamawiający zwolniony z podatku VAT proszony jest o dostarczenie drogą elektroniczną (e-mail: mbs@mbs.biz.pl) stosownego oświadczenia

 

Opłata obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • konsultacje z prowadzącym

Opłatę należy wpłacić na konto:

MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.

03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie

80 1240 6074 1111 0010 4915 6042

NIP 113 286 12 19; REGON 146448470; KRS 0000444499

 

Przy wpłacie prosimy o podanie nazwiska osoby, której udział w kursie jest opłacany.

 

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia szkolenia

Newsletter