Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia

PODSTAWY ANALIZY WYNIKÓW NGS
Data rozpoczęcia:
2019-04-11
Data zakończenia:
2019-04-12
Miejsce
Warszawa

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z analizą sekwencji otrzymywanymi z sekwenatorów nowej generacji. Niezależnie od tego, czy planują Państwo analizować dane samodzielnie, czy współpracować ze specjalistami w tej dziedzinie, na pewno warto wzbogacić swoją wiedzę o tego typu zagadnienia. Szkolenie oparte jest na programach funkcjonujących w środowisku Windows lub on-line, nie wymagających znajomości pracy z command line. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z programami do analizy danych NGS, formatami plików, kontrolą jakości danych NGS, przyrównaniem odczytów do genomu referencyjnego, pomiarem różnicowej ekspresji genów oraz analizą metagenomiczną. Podczas ćwiczeń stosowane będą programy UGENE, GATK, GenePattern, Galaxy, IVG.

Newsletter