Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań XXI w.
Data rozpoczęcia:
2017-12-05
Data zakończenia:
2017-12-05
Organizator:
Success Point
Miejsce
Warszawa

Placówki ochrony zdrowia nieustannie potrzebują rozwoju technologicznego. Pracy w wielu obszarach jest nadal dużo, dlatego też podejmujemy się organizacji kolejnej edycji konferencji skierowanej do do

 

Podczas konferencji głos zabiorą m.in.:

* Adw. Agnieszka Pietrzak - APDK Kancelaria Adwokacka,

* Roman Radomski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, Przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki Medycznej,

* Krzysztof Nyczaj - Przewodniczący Rady Fundacji Wiedza i Zdrowie, Członek Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, Ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska oraz Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia. "Identyfikacja procesów w podmiocie leczniczym za pomocą techniki organizatorskiej pn. tablica kompetencyjna",

* Marej Nowak - Dyrektor Regionalny Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. "Zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi - restrukturyzacja kosztów finansowych",

* Jarosław Boryń - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu
"Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące".

 

Proponowany zakres tematyczny:
Wsparcie technologiczne - optymalizacja i bezpieczeństwo:

- elektroniczna dokumentacja medyczna, obieg dokumentów,

- zarządzanie procesami biznesowymi,

- Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące,

- Data Center, serwerownie, wirtualizacja, cloud computing,

- zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi,

- ERP - narzędzia zintegrowane - obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów,

- umacniamy relacje - CRM na służbie,

- nowe kanały informacji i automatyzacja komunikacji z pacjentem,

- mobilne rozwiązania dedykowane,

- integracja systemów,

- zasilanie awaryjne - bezpieczeństwo energetyczne,

- outsourcing usług - przegląd możliwości, kryteria wyboru,

- nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe dla placówek leczniczych.

 

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

* kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii, 

* doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień,

* przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej,

* osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT,

* dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych / kopii zapasowych,

* osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych,

* kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,

* kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów,

* przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej,

* ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg,

* szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych.

Newsletter