Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań
Data rozpoczęcia:
2018-01-11
Data zakończenia:
2018-01-11
Organizator:
Success Point
Miejsce
Warszawa

Jakie nowe technologie są wprowadzane, aby usprawnić działalność placówek medycznych?

Co zrobić aby ułatwić kontakt między pacjentem a placówką medyczną?

Jak zachować bezpieczeństwo zarówno dokumentacji medycznej jak i bezpieczeństwo fizyczne?


Patronat Honorowy konferencji objęli:

- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych

- Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej

 

Podczas konferencji głos zabiorą m.in.:

- Adw. Agnieszka Pietrzak - APDK Kancelaria Adwokacka, "Platforma Tukan – darmowe i ogólnodostępne narzędzie do weryfikacji zgodności systemów IT z profilami IHE i standardami HL7",

- Roman Radomski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, Przedstawiciel Polskiej Izby Informatyki Medycznej, "Identyfikacja procesów w podmiocie leczniczym za pomoca techniki organizatorskiej pn. tablica kompetencyjna",

- Krzysztof Nyczaj - Przewodniczący Rady Fundacji Wiedza i Zdrowie, Członek Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, Ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska oraz Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia, "Zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi - restrukturyzacja kosztów finansowych",

- Marek Nowak - Dyrektor Regionalny Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, "Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące",

- Jarosław Boryń - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, 

- Marcin Jakubowski - Dyrektor Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek, Wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego i Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej STOMOZ.


Zakres tematyczny konferencji: 

Wsparcie technologiczne - optymalizacja i bezpieczeństwo: 

- elektroniczna dokumentacja medyczna, obieg dokumentów,

- zarządzanie procesami biznesowymi,

- Business Intelligence, rozwiązania analityczne i raportujące,

- Data Center, serwerownie, wirtualizacja, cloud computing,

- zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi,

- ERP - narzędzia zintegrowane - obsługa procesów, kontrola kosztów i zasobów,

- umacniamy relacje - CRM na służbie,

- nowe kanały informacji i automatyzacja komunikacji z pacjentem,

- mobilne rozwiązania dedykowane,

- integracja systemów,

- zasilanie awaryjne - bezpieczeństwo energetyczne,

- outsourcing usług - przegląd możliwości, kryteria wyboru,

- nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe dla placówek leczniczych,

- Partnerstwo Publiczno - Prywatne -realizacja projektów aktualnie przygotowywanych oraz wsparcie
w celu przygotowania nowych projektów.

 

Uczestnikom wydarzenia zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji!


Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy: 

- kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu nowych technologii,

- doradców i osoby planujące zakupy, kierowników działów zamówień,

- przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej,

- osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu IT,

- dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych / kopii zapasowych,

- osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych,

- kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych Szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,

- kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów i zasobów,

- przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej,

- ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg,

- szefów działów finansowych i księgowych oraz dyrektorów administracyjnych.

Newsletter