Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

Nowa Ustawa o produktach kosmetycznych - dotychczasowa praktyka a nadchodzące zmiany
Data rozpoczęcia:
2018-06-08
Data zakończenia:
2018-06-08
Organizator:
Miejsce
Poznań
Szkolenie otwarte

Nowa Ustawa o produktach kosmetycznych - dotychczasowa praktyka a nadchodzące zmiany

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 1. Otrzymasz wiedzę na temat nowej Ustawy o produktach kosmetycznych w kontekście Rozporządzenia 1223/2009.
 2. Poznasz najświeższe wymagania dotyczące codziennej pracy związanej z produkcją i wprowadzaniem produktu kosmetycznego do obrotu oraz informowaniem konsumentów według najnowszych regulacji.
 3. Dowiesz się, z jakich źródeł i wytycznych korzystać w związku z audytem i wdrożeniem koniecznych zmian wymaganych nowymi przepisami.
 4. Posiądziesz praktyczne umiejętności w związku z prowadzeniem reklamy produktu kosmetycznego według ostatnich rekomendacji.
 5. Skonfrontujesz swoją dotychczasową wiedzę na temat wymogów ochrony danych osobowych w kontekście zgłaszania ciężkich działań niepożądanych.
 6. Masz możliwość konsultacji z ekspertem oraz wymiany doświadczeń ze współuczestnikami na temat ryzyk związanych z nieprawidłowym wykonywaniem przepisów dotyczących produktów kosmetycznych.

Program szkolenia

Część teoretyczna:

1. Nowa ustawa o produktach kosmetycznych a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych:

a) wytyczne europejskie oraz zasady dobrej praktyki produkcji produktów kosmetycznych,
b) obowiązki osoby odpowiedzialnej oraz dystrybutorów,
c) oznakowanie produktów kosmetycznych – minimum obowiązków informacyjnych,
d) zasady rejestracji zakładów w związku z obowiązkiem monitorowania przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcji produktów kosmetycznych,
e) język dokumentacji.

2. System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych w kontekście ochrony danych osobowych (RODO).

3. Zasady nadzoru nad produktami kosmetycznymi a ochrona tajemnicy handlowej w sytuacji kontroli (w kontekście projektowanych zmian ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

4. System kar pieniężnych według nowej ustawy.

5. Zasady okresu przejściowego po wejściu w życie nowej regulacji.

6. Przegląd zmian w innych przepisach w związku z wprowadzeniem ustawy o produktach kosmetycznych.

Część praktyczna:

1. Zasady przeprowadzenia audytu w związku z wymogami nowej ustawy o produktach kosmetycznych.

2. Reklama i marketing kosmetyków – ćwiczenia praktyczne i analiza dotychczasowej praktyki w kontekście:

 • deklaracji marketingowych – nieuczciwa reklama produktu kosmetycznego – studium przypadków – free from, bezpieczny, naturalny, organiczny, hipoalergiczny itp.,
 • karty odpowiedzialnej reklamy Stowarzyszenia „Cosmetics Europe”,
 • reklamy w Internecie.

Ekspert

Dr Joanna Uchańska – Radca prawny w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j., Dział Life Science and Health Care. Doradza klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym w dziedzinie life science, zwłaszcza w zakresie farmacji, medycyny, biotechnologii, prawa żywnościowego i kosmetycznego. Uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obecnie wykłada w ramach Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego. Specjalizuje się także w prawie reklamy, prawie własności intelektualnej, a także etycznych aspektach prawa medycznego.

Zapraszamy

 • osoby zatrudnione w sektorze kosmetycznym i farmaceutycznym odpowiedzialne za systemy zarządzania jakością i wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu,
 • pracowników zatrudnionych w przemyśle kosmetycznym w działach kontroli jakości, badawczo-rozwojowych, laboratoriach mikrobiologicznych, technologów, i specjalistów ds. formulacji,
 • osoby odpowiedzialne za ocenę bezpieczeństwa produktów kosmetycznych,
 • pracowników instytucji regulacyjnych i inspekcji, audytorów,
 • przedsiębiorców i kadrę menedżerską branży kosmetycznej i farmaceutycznej,
 • pracowników agencji reklamowych,
 • prawników wewnętrznych przedsiębiorstw,  adwokatów i radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich,
 • wszystkich, którzy chcieliby uzyskać aktualną i praktyczną wiedzę na temat regulacji prawnych związanych z kosmetykami.

Miejsce

Wygodna sala szkoleniowa w centrum Poznania, 10 minut pieszo od Dworca PKP i PKS

Termin

8 czerwca 2018, godz. 10.00-16.00

Inwestycja

850 zł netto przy zgłoszeniu do 31 maja
950 zł netto przy zgłoszeniu po 31 maja

10% rabatu dla przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z tej samej firmy

Cena zawiera:
 • szkolenie z ekspertem
 • materiały szkoleniowe
 • smaczny lunch
 • pobudzające przerwy kawowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
Formularz zgłoszeniowy
Kontakt
Newsletter