Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja

IV Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP
Data rozpoczęcia:
2017-12-02
Data zakończenia:
2017-12-03
Organizator:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Miejsce
Lublin

IV Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP to wydarzenie naukowe, którego tematyka obejmuje szeroki zakres branży medycznej i nauk pokrewnych. Głównym celem Konferencji jest umożliwienie pracownikom naukowym, doktorantom, studentom oraz pasjonatom tematu przedstawienia interesujących zagadnień uzyskanych w ramach realizacji własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich oraz prac przeglądowych autorów.

Medycyna od zawsze czerpie z osiągnięć nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych. Obecnie, kiedy postęp w badaniach jest niezwykle szybki, pojawia się wiele nowych rozwiązań i technologii, które mogą zostać zaadaptowane w prewencji, diagnostyce oraz leczeniu chorób. Tegoroczna edycja Sympozjum kładzie szczególny nacisk na następujące kwestie:

*choroby nowotworowe;

*biocybernetyka w medycynie;

*choroby cywilizacyjne;

*inżynieria biomedyczna;

*innowacyjne metody leczenia (terapie genowe, komórki macierzyste i inne);

*ekonomia i finanse projektów medycznych/placówek medycznych/firm branżowych;

*regulacje prawne zagadnień etycznych związanych z biomedycyną.

Uczestnicy Sympozjum, które odbędzie się 2-3 grudnia 2017 r. w Lublinie, będą mieli możliwość wysłuchania wykładów zaproszonych gości i innych uczestników wydarzenia, a ponadto wygłoszenia własnego wystąpienia ustnego oraz wydania rozdziału w monografii naukowej. Aby wziąć udział w Wydarzeniu należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej wydarzenia. Rejestracja odbywa się w trzech turach: I tura do 30 czerwca 2017 r., II tura do 29 września 2017 r. i III tura do 10 listopada 2017 r.

Newsletter