Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

FILOGENETYKA MOLEKULARNA
Data rozpoczęcia:
2018-03-15
Data zakończenia:
2018-03-16
Miejsce
Warszawa

FILOGENETYKA MOLEKULARNA

 

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z poszczególnymi etapami analizy - od sekwencji DNA i białka do zbudowania, oceny i interpretacji drzewa filogenetycznego (wybór markera, przyrównanie sekwencji, wybór modelu substytucji nukleotydowej i aminokwasowej, analiza statystyczna uzyskanych wyników). Uczestnicy praktycznie zapoznają się z zastosowaniem różnych algorytmów (UPGMA, Neighbor-Joining, Maximum Likelihood, Maksymalna Parsymonia, wnioskowanie bayesowskie) do budowy i oceny drzew filogenetycznych. Wykłady pozwolą na usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy z filogenetyki, programów komputerowych oraz ich zastosowania do badań filogenetycznych. W tym roku program warsztatów poszerzamy o metodę bayesowską analizy filogenetycznej. Warsztaty są skierowane zarówno do osób zamierzających prowadzić badania w oparciu o sekwencje DNA oraz białek, jak również zainteresowanych zastosowaniem nowych sposobów analizy komputerowej do badań prowadzonych klasycznymi metodami.

 

I dzień

09:00 – 09:10

Otwarcie warsztatów

09:10 – 10:30

Podstawowe zasady konstruowania drzew filogenetycznych – wykład 1

10:30 – 11:30

Metody konstrukcji i ocena wiarygodności drzew – wykład 2

11:30 – 11:45

Przerwa

11:45 – 12:45

Programy do analiz filogenetycznych – wykład 3

12:45 – 13:45

Dopasowywanie sekwencji (Clustal W, MUSCLE) – ćwiczenie 1

13:45 – 14:00

Przerwa

14:00 – 15:00

Wybór modelu substytucji – ćwiczenie 2

15:00 – 16:00

Konstruowanie i ocena drzew filogenetycznych, program MEGA7 – ćwiczenie 3

II dzień

9:00 – 12:00

Metoda Bayesowska w filogenetyce – wykład i ćwiczenie 4

12:00 – 12:15

Przerwa

12:15 – 13:15

Ewolucja genomów – wykład 5

13:15 – 14:00

Horyzontalny transfer genów – wykład 6

14:00

Zakończenie warsztatów

 

Prowadzący: Dr hab. Tadeusz Malewski, dr Anna Tereba

 

Termin: 15 – 16 marca 2018 roku

 

Miejsce: Warszawa, Centrum Edukacyjnym ul. Pankiewicza 3.

 

Karty Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 9 marca 2018 r.

 

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dr Arleta Malewska: mbs@mbs.biz.pl, Tel (22) 668 24 83; 607 929 471

 

Opłata za udział w kursie wynosi 1400 zł netto + 23% VAT.

 

Opłata obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • konsultacje z prowadzącymi

Opłatę należy wpłacić na konto:

MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.

03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie

80 1240 6074 1111 0010 4915 6042

NIP 113 286 12 19; REGON 146448470; KRS 0000444499

 

Przy wpłacie prosimy o podanie nazwiska osoby, której udział w kursie jest opłacany.

 

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia szkolenia

Newsletter