Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Nasze szkolenia

BHP w pomieszczeniach Cleanroom
Data rozpoczęcia:
2021-12-07
Data zakończenia:
2021-12-07
Organizator:
Clean Project i Bio-Tech Media
Miejsce
Szkolenie online
Zarejestruj się na to szkolenie na naszym portalu!
Wypełnij formularz

Szkolenie ONLINE (na żywo)
07.12.2021

*Warunkiem odbycia się szkolenia jest zebranie minimalnej liczby osób

 

Miejsce: szkolenie online
Termin: 7 grudnia
Czas trwania: 10.00-14.00
Współorganizator: Cleanproject

 

Cena: 550 zł netto/osobę

 

AGENDA

CZĘŚĆ I

Wstęp

 • Czym jest cleanroom?
 • Organizacja pomieszczeń czystych ze względu na BHP
 • Parametry kontrolowane w cleanroom

Regulacje prawne z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą   

 • Wybrane regulacje prawne wynikające z Kodeksu pracy, dotyczące zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Obowiązki i prawa pracowników
 • Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Działalność organów kontroli zewnętrznej: PIP, PIS, PSP itp.
 • Badania i pomiary czynników środowiska pracy ( NDS, NDN )
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w pomieszczeniach typu cleanroom
 • Środki ochrony indywidualnej, środków ochrony środowiska cleanroom oraz odzież i obuwie w pomieszczeniach czystych
 • Wybrane regulacje prawne wynikające z ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych w cleanroom
 • Bezpieczne wykonywanie pracy na określonym stanowisku
 • Przestrzeganie obowiązujących na danym stanowisku instrukcji
 • Wykonawstwo prac niebezpiecznych

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka      

 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Wewnętrzne obowiązujące w firmie uregulowania dotyczące zagadnień BHP
 • Zasady poruszania się po terenie zakładu pracy z szczególnym uwzględnieniem zasad poruszania się po pomieszczeniach typu cleanroom.

CZĘŚĆ II

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku            

 • Porządek i czystość w miejscu pracy
 • Postępowanie w razie wypadku w pomieszczeniach czystych
 • Zasady udzielania pomocy
 • Apteczki pierwszej pomocy w cleanroom
 • Obowiązki poszkodowanego i świadka wypadku
 • Zasady ochrony P-Poż oraz postępowania w razie pożaru w pomieszczeniach typu cleanroom
 • Wypadki w drodze do pracy i z pracy: zgłaszanie, dokumentowanie, protokół, odszkodowanie
 • Przykłady najczęściej popełnianych błędów w sytuacjach awaryjnych i zagrożeń w pomieszczeniach typu cleanroom.

TEST     
Egzamin z teorii : 12 pytań wyboru, do zaliczenia testu wymagane jest 7 poprawnych odpowiedzi
 

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje certyfikat:”Certyfikat Cleanroom Operator B-1″, potwierdzający zdobytą wiedzę.

 

Prelegent

Paweł Mateja

Zawodowo związany z cleanroomami i strefami EPA, zajmuje się wyposażeniem stref czystych, organizacją ruchów osobowych i towarowych . Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” nabywając tytuł Inspektora BHP.

 

KONTAKT

Kaja Bernasińska

e-mail: kaja.bernasinska@biotechnologia.pl

 

Współorganizator:

 

 

Newsletter