Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia

Analiza komputerowa w badaniach genetyki populacji
Data rozpoczęcia:
2017-09-28
Data zakończenia:
2017-09-29
Miejsce
Warszawa
Link do strony

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

 

Analiza komputerowa w badaniach genetyki populacji

 

Genetyka populacji to dziedzina genetyki zajmującą się badaniem determinacji i zmienności cech genetycznych w obrębie populacji oraz pomiędzy nimi. Pozwala ona określić jakiego typu mechanizmy (mutacje, rekombinacje, dobór naturalny, dryf genetyczny) odpowiedzialne są za zmianę składu genetycznego populacji, a w związku z tym za ich różnorodność. Genetyka populacji pozwala zrozumieć, jak różne procesy wpływają na ewolucję genów, genomów i całych organizmów oraz szybką ocenę bioróżnorodności na poziomie genetycznym, a także warunkuje podjęcie działań ochronnych w celu zachowania zmienności genetycznej rzadkich gatunków.

Istnieje ogromna liczba programów służących do analizy danych molekularnych. Wiele z nich zostało napisanych tylko dla jednej, konkretnej metody i dlatego znajdują zastosowanie jedynie w wyspecjalizowanych analizach. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawami analizy statystycznej danych molekularnych oraz w praktyczny sposób zapoznają się z obsługą i możliwościami programami (np.: FSTAT, GenAlEx, GENEPOP) które pozwalają na analizy genetyczno-populacyjne wielu typów danych molekularnych m. in. markerów mikrosatelitarnych markerów dominujących czy danych binarnych. Warsztaty skierowane są do osób zamierzających prowadzić sposobów analizy komputerowej w badaniach populacyjnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień

09:00 – 09:10

Otwarcie warsztatów

09:10 – 10:00

Podstawy genetyki populacyjnej – wykład 1

10:00 – 11:00

Analizy genetyczne w GenAlEx – wykład 2

11:00 – 11:20

Przerwa

11:20 – 13:00

Analizy genetyczne w GenAlEx – ćwiczenie

13:00 – 13:15

Przerwa

13:15 – 16:00

Analizy populacyjne w pakietach obliczeniowych (FSTAT, GENEPOP) – ćwiczenie 2

II dzień

09:00 – 10:00

Markery w genetyce populacyjnej – wykład 3

10:00 – 11:00

Dobór właściwych programów do analizy danych populacyjnych - ćwiczenie 3

11:00 – 11:20

Przerwa

11:20 – 12:20

Przypisanie osobników do populacji na podstawie danych genetycznych - ćwiczenie 3

12:20 – 13:20

Genetyka populacyjna przyszłości – wykład 4

13:20

Zakończenie warsztatów

 

Prowadzący: Dr hab. Tadeusz Malewski; Dr Anna Tereba

 

Termin: 28 - 29 września 2017

 

Miejsce: Centrum Edukacyjne Pankiewicza, ul. Pankiewicza 3, Warszawa

 

 

Karty Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 22 września 2017

 

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dr Arleta Malewska: mbs@mbs.biz.pl, Tel (22) 668 24 83; 607 929 471

 

Opłata za udział w kursie wynosi 1300 zł netto + 23% VAT

 

Zamawiający zwolniony z podatku VAT proszony jest o dostarczenie drogą elektroniczną (e-mail: mbs@mbs.biz.pl) stosownego oświadczenia.

 

Opłata obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • konsultacje z prowadzącym

 

Opłatę należy wpłacić na konto:

MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.

03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie

80 1240 6074 1111 0010 4915 6042

NIP 113 286 12 19; REGON 146448470; KRS 0000444499

 

Przy wpłacie prosimy o podanie nazwiska osoby, której udział w kursie jest opłacany.

 

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Newsletter