Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

ANALIZA FUNKCJONALNA SEKWENCJI DNA U EUKARIOTA
Data rozpoczęcia:
2018-06-21
Data zakończenia:
2018-06-22
Miejsce
Warszawa

ANALIZA FUNKCJONALNA SEKWENCJI DNA U EUKARIOTA

 

 

Sekwencjonowanie genomu jest dopiero wstępem do zrozumienia funkcjonowania organizmu na poziomie molekularnym. Kolejnym etapem jest odnalezienie w sekwencji rejonów kodujących białka oraz RNA nie kodujących białka (miRNA, lcnRNA i inne) a następnie przewidzenie ich funkcji w organizmie.

Pierwszym etapem regulacji ekspresji genów jest transkrypcja. Transkrypcja genów jest regulowana przez wiele czynników, część z nich można zidentyfikować analizując sekwencje DNA komputerowo.

Kolejnym etapem regulacji ekspresji jest translacja. miRNA reguluje ekspresję wielu genów degradując ich mRNA lub blokując translację. Sekwencje w mRNA rozpoznawane przez miRNA można również zidentyfikować komputerowo i określić jakie miRNA mogą regulować ekspresję danego genu na etapie translacji.

Jak połączyć cały zasób wiedzy na temat działania konkretnej komórki w jedną całość? W pewnym stopniu pozwalają to zrobić narzędzia opracowane przez Genome Ontology Consortium.

Podczas szkolenia uczestnicy praktycznie zapoznają się z komputerowymi metodami identyfikacji genów kodujących białka, identyfikacji sekwencji rozpoznawanych przez miRNA, miejsc wiązania czynników transkrypcyjnych oraz ontologią genów.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień

09:00 – 09:10

Otwarcie szkolenia

09:10 – 10:10

Identyfikacja rejonów kodujących białka w sekwencjach DNA - wykład I

10:10 – 11:10

Programy do annotacji sekwencji DNA - wykład II

11:10 – 11:25

Przerwa

11:25 – 12:25

Znajdowanie genów kodujących białka w sekwencji DNA (programy AUGUSTUS, GeneID, GenScan, Beijing Gene Finder) - ćwiczenie 1

12:25 – 13:25

RNA niekodujące białek i możliwości ich komputerowej identyfikacji - wykład III

13:25 – 13:40

Przerwa

13:40 – 14:40

Identyfikacja genów, których ekspresja może być regulowana przez miRNA (ComiR, miRmap) - ćwiczenie 2

14:40 – 15:40

Transkrypcja, regulacyjne rejony genów i ich struktura - wykład IV

II dzień

09:00 – 10:00

Programy i metody bioinformatycznej analizy promotorów i enhancerów - wykład V

10:00 – 11:30

Identyfikacja miejsc wiązania czynników transkrypcyjnych w promotorach (programy LASAGNA, MAPPER2) - ćwiczenie 3

11:30 – 11:45

Przerwa

11:45 – 12:45

Ontologia genów (GO) - model sieci powiązań między genami, białkami i ich funkcjami - wykład VI

12:45 – 14:00

Ontologia genów - PANTHER - ćwiczenie 4

14:00

Zakończenie szkolenia

 

Prowadzący: Dr hab. Tadeusz Malewski

 

Termin: 21 - 22.06 czerwca 2018

 

Miejsce: Centrum Edukacyjne Pankiewicza, ul. Pankiewicza 3, Warszawa

 

Karty Zgłoszenia oraz opłaty należy przesyłać do dnia 15 czerwca 2018

 

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania wolnych miejsc.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dr Arleta Malewska: mbs@mbs.biz.pl, Tel (22) 668 24 83; 607 929 471

 

Opłata za udział w kursie wynosi 1400 zł netto + 23% VAT

 

Opłata obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • konsultacje z prowadzącym

 

Opłatę należy wpłacić na konto:

MBS Szkolenia, Konferencje, Usługi Sp. z o.o.

03-766 Warszawa, ul. Grajewska 6/8 m. 26

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Warszawie

80 1240 6074 1111 0010 4915 6042

NIP 113 286 12 19; REGON 146448470; KRS 0000444499

 

Przy wpłacie prosimy o podanie nazwiska osoby, której udział w kursie jest opłacany.

 

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia szkolenia

Newsletter