Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Farmacja, Biotechnologia, Kosmetologia

ANALIZA EKSPRESJI GENÓW W POJEDYNCZYCH KOMÓRKACH
Data rozpoczęcia:
2019-06-14
Data zakończenia:
2019-06-15
Miejsce
Warszawa

Analizy molekularne przeprowadzane są najczęściej na heterogennym materiale biologicznym, a uzyskane w ten sposób wyniki obrazują stan rzeczy istniejący w różnych typach komórek, w tym również tych, które nie są obiektem naszego zainteresowania. Badania przeprowadzone na próbkach tkankowych dają więc uśrednione wyniki reprezentowane przez dominujące ilościowo komórki. Niniejszy kurs ma na celu zapoznanie uczestników z techniką analizy ekspresji genów w małej liczbie komórek lub nawet w pojedynczych komórkach. Zarówno podczas kursu jak również po kursie uczestnicy mogą konsultować swoje problemy z zakresu prowadzenia doświadczeń. Mamy nadzieję, że tegoroczny kurs będzie okazją do pogłębienia teoretycznej i praktycznej wiedzy z analizy ekspresji genów oraz stworzy możliwość kontaktu osób z różnych środowisk naukowych.

Newsletter