Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym
Data rozpoczęcia:
2018-10-17
Data zakończenia:
2018-10-17
Organizator:
Polski Instytut Rozwoju Biznesu
Miejsce
Warszawa

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, której celem jest zapobieganie, przygotowanie i reagowanie na zaistniałe sytuacje kryzysowe oraz usuwanie ich skutków, odbudowa infrastruktury i zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?

Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?

Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci podczas konferencji.

 

Prelekcje poprowadzą:

* mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel – Kierownik Zakładu Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, "Zdolność do zarządzania ryzykiem w świetle wytycznych Komisji Europejskiej" (Wystąpienie poświęcone zostanie wytycznym Komisji Europejskiej w zakresie zdolności do zarządzania ryzykiem postrzeganej, tj. umiejętności państwa członkowskiego lub jego regionów do zmniejszenia ryzyka, dostosowania się do ryzyka lub ograniczenia ryzyka, w szczególności jego skutków i prawdopodobieństwa klęski lub katastrofy zidentyfikowanego w przeprowadzonej przez to państwo lub regiony ocenie ryzyka do poziomu akceptowanego, w tym państwie członkowskim);

* prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko i dr Mateusz Paplicki – Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, "Medycyna ratunkowa jako element bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w nagłym zagrożeniu"; 

* płk w st. spocz. dr inż. Stanisław Kulczyński – Wykładowca Collegium Civitas, ekspert w Instytucie Bezpieczeństwa RESCON, "Możliwości wykorzystania wojsk obrony terytorialnej (WOT) w likwidacji sytuacji kryzysowych"

* mgr Adam Gorgol – Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

 

Tematyka konferencji:

* systemy łączności, ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii;

* nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory);

* bezpieczeństwo – publiczne, transportu, obiektów, danych;

* organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego;

* zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi;

* współpraca ze środkami masowego przekazu;

* bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń;

* logistyka w zarządzaniu kryzysowym;

* organizowanie pomocy medycznej i psychologicznej;

* aspekty prawne.


Spotkanie dedykujemy przedstawicielom jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego, funkcjonariuszom służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo kraju i obywateli, specjalistom ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego, koordynatorom zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

 

Udział bezpłatny, wymagana rejestracja.

Lokalizacja: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Czas trwania: 09.30 – 14:30

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Firmy zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z organizatorem.

Kontakt z organizatorem:

Martyna Mystkowska - Gibowicz
Młodszy specjalista ds. organizacji konferencji
mobile: +48/786 146 013
e-mail: martyna.gibowicz@pirbinstytut.pl

Newsletter