Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

XII Międzynarodowym Sympozjum EBHC pt. HTA: evidence and value in decision-making paradigm
Data rozpoczęcia:
2017-12-11
Data zakończenia:
2017-12-12
Organizator:
CEESTAHC Polska
Miejsce
Kraków

Evidence Based Health Care, czyli opieka zdrowotna oparta na wiarygodnych i aktualnych dowodach naukowych, jest obecnie dominującym kierunkiem rozwoju systemów ochrony zdrowia. Mimo to nadal aktualne jest pytanie czym właściwie jest evidence? Odpowiedzi szukać można od poziomu pojedynczego pacjenta do poziomu całego systemu.

Rynek środków leczniczych, wyrobów medycznych i wszelkich świadczeń zdrowotnych staje się coraz bardziej skomplikowany. W tej wielopoziomowej strukturze dochodzi zarówno do współdziałania jak i rywalizacji, a konflikt interesów nie zawsze łatwo zidentyfikować. Wydaję się oczywiste, że podstawowym celem systemu ochrony zdrowia powinno być zaspokojenie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, które mogą być realizowane przez profilaktykę, leczenie i monitorowanie. Jednak wciąż poszukuje się rozwiązań nadążających za ciągle zmieniającym się otoczeniem oraz możliwościami (i kosztami) niesionymi przez postęp nauki.

Zaproszeni prelegenci: Francis Arickx (Belgia), Małgorzata Bała, André Broekmans (Holandia), Myriam de Chalendar (Francja), Dominik Dziurda, Paulina Kieszkowska-Knapik, Miloslav Klugar (Czechy), Anna Kordecka, Maria Libura, Karolina Macioch, Robert Plisko, Csilla Pozsgay (Węgry), Michał Rataj, Paulina Rolska, Katarzyna Sabiłło, Ad R. Schuurman (Holandia), Steven Simoens (Belgia), Mitchell Sugarman (USA), Britta Tendal (Dania), Ewa Warmińska, Magdalena Władysiuk

 

Program Sympozjum zostanie zrealizowany w ciągu 2 dni w ramach 6 sesji tematycznych:

1) Kierunki zmian w systemach ochrony zdrowia – wstęp wolny

Do udziału w sesji otwierającej zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstw Zdrowia z Polski i Belgii. Przedstawią oni cele strategiczne oraz zmiany zaplanowane na najbliższe miesiące i lata. Belgia jako jeden z pierwszych krajów w Europie już od kilku lat opiera swój system o value based, można więc liczyć na szczere refleksje i doświadczenia z pierwszej ręki.

2) Adapt or not to Adapt? Adaptive Pathways: a lifecycle approach in a sustainable way

Do sesji zostało zaproszone szerokie grono interesariuszy, łącznie z pacjentami, przedstawicielami urzędów rejestracji oraz Europejskiej Agencji Leków (EMEA – European Medicines Agency) w celu omówienia problemów i wyzwań stojących przed płatnikiem.

3) Nowe rozwiązania w chorobach rzadkich

Rola Sympozjum to także wsparcie i edukacja dla zaproszonych stowarzyszeń pacjenckich zajmujących się problematyką chorób rzadkich. W ramach sesji poświęconej chorobom rzadkim przedstawiona zostanie metodyka pomiaru preferencji pacjentów oraz wypracowane we Francji praktyczne rozwiązania zapewniające kompleksowość leczenia.

4) Czy konieczne jest uregulowanie wyrobów medycznych w systemie ochrony zdrowia?

W ramach sesji zostanie podjęta dyskusja panelowa pomiędzy przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego i płatnika publicznego, ekspertami ochrony zdrowia oraz klinicystami.

5) Integracja opieki nad pacjentem – zarządzenie, finansowanie, evidence

Mimo wielu lat reform, konieczna jest dalsza dyskusja o finansowaniu świadczeń. Szczególnie przy tak dynamicznie zachodzących zmianach dotyczących sieci szpitali, wyrobów medycznych, czy zintegrowanej opieki nad pacjentami. Prezentowane w czasie Sympozjum polskie i zagraniczne przykłady systemowych rozwiązań zapewne będą dobrymi punktami oparcia dla wymiany poglądów.

6) Evidence – synthesis and translation

Przedstawione zostaną doświadczenia polskie i czeskie oraz wieloletnie zaangażowanie międzynarodowej organizacji Cochrane w tworzenie metodyki przeglądów systematycznych.

 

Spotkanie w Krakowie w ramach XII Sympozjum Evidence Based Health Care w dniach 11-12 grudnia 2017 r. można potraktować jako okazję do wymiany poglądów, lecz także możliwość zdobycia informacji dotyczących szczegółowych rozwiązań w Polsce i na świecie.

Newsletter