Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie
Data rozpoczęcia:
2019-06-07
Data zakończenia:
2019-06-07
Organizator:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Miejsce
Lublin

Konferencja ma na celu integrację środowiska naukowego oraz stworzenie forum do dyskusji dla osób reprezentujących różne dziedziny nauki, takie jak: biotechnologia, chemia, medycyna, farmacja oraz ochrona środowiska. Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz innych osób zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką. Uczestnicy mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych, doktorskich, zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podejmowanych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się do 14 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.chromatograficzna.pl

Newsletter