Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych
Data rozpoczęcia:
2019-07-03
Data zakończenia:
2019-07-03
Organizator:
Polski Instytut Rozwoju Biznesu
Miejsce
Warszawa

W dzisiejszym świecie ludzie spotykają różnorodne niebezpieczeństwa. Czasem dochodzi do wypadku lub  do innej niebezpiecznej sytuacji. Wtedy o zdrowiu, a czasem taże o życiu ludzi decyduje dobrze zorganizowana i sprawnie przeprowadzona akcja ratownicza. Jest to duża odpowiedzialność, która spoczywa w rękach ratowników, dyspozytorów, służb medycznych i mundurowych oraz wielu innych osób. Ważnym czynnikiem decydującym o jej sprawności są także różnorodne systemy i nowoczesna technologia. 

 

Zapraszamy do debaty z ekspertami podczas konferencji "Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych" 3 lipca 2019 roku w Warszawie

 

Tematyka konferencji:

• Organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej

• Komunikacja podczas akcji ratunkowych

• Struktura kierowania działaniami ratowniczymi

• Logistyka działań służb ratowniczych w zdarzeniach masowych

• Pojęcie, zakres i organizacja pierwszej pomocy

• Łączność specjalna – współdziałanie i skuteczna komunikacja służb administracyjnych, służb mundurowych i ratowników

• Systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa

• Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej

• Informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych

• Systemy mobilne dla służb szybkiego reagowania

• Telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego

 

Grupa docelowa:

• Koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR, jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,

• Funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej,

• Dyrektorzy publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej,

• Ordynatorzy (Kierownicy) Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych,

• Przedstawiciele Centrów Powiadamiania Ratunkowego,

• Specjaliści od zarządzania kryzysowego.

 

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

 

Kontakt do organizatora:
Jagoda Brzostowska
Tel.: +48 535 304 305
E-mail: jagoda.brzostowska@pirbinstytut.pl

Newsletter