Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Systemy wspierające organizację akcji ratunkowych
Data rozpoczęcia:
2018-07-04
Data zakończenia:
2018-07-04
Organizator:
Polski Instytut Rozwoju Biznesu
Miejsce
Warszawa

Wypadek jest niespodziewany zarówno dla ofiary, jak i dla obserwatorów. W sytuacji nagłego zagrożenia życia trzeba szybko i zdecydowanie reagować. W każdym przypadku zagrożenia życia niezwykle istotne jest sprawne i skuteczne przeprowadzenie akcji ratunkowej. Każdy błąd może być przyczyną utraty zdrowia, a nawet życia człowieka. W czasie akcji nie ma czasu na dyskusje. Powinna ona przebiegać sprawnie i szybko.

Zapraszamy na spotkanie z ekspertami, przegląd najnowszych osiągnięć w dziedzinie ratownictwa medycznego, dyskusję o problemach i kierunkach rozwoju ratownictwa medycznego oraz wymianę doświadczeń. 

Wykłady poprowadzą m.in.:

- mgr Paweł Musiał – Kierownik zespołu P oraz członek zespołu S, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oddział Jędrzejów; wykładowca, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

- Paweł Gawłowski – Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Tematyka konferencji:

- organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej;

- komunikacja podczas akcji ratunkowych;

- struktura kierowania działaniami ratowniczymi;

- logistyka działań służb ratowniczych w zdarzeniach masowych;

- pojęcie, zakres i organizacja pierwszej pomocy;

- łączność specjalna – współdziałanie i skuteczna komunikacja służb administracyjnych, służb mundurowych i ratowników;

- systemy teleinformatyczne dla zarządzania kryzysowego i ratownictwa;

- bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury krytycznej;

- informacja przestrzenna – podstawa akcji ratunkowych;

- systemy mobilne dla służb szybkiego reagowania;

- telemedycyna w zarządzaniu kryzysowym, transmisja informacji medycznej w diagnostyce i systemach ratownictwa medycznego.

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego: WOPR, TOPR, GOPR, jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorów publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej, Ordynatorów (Kierowników) Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, przedstawicieli Centrów Powiadamiania Ratunkowego i specjalistów od zarządzania kryzysowego.

Lokalizacja: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Czas trwania: 09.30 – 14:30

Uczestnikom zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Newsletter