Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Leki biologiczne - aspekty prawne
Data rozpoczęcia:
2017-12-04
Data zakończenia:
2017-12-04
Organizator:
Certified Global Education Sp. z o.o.
Miejsce
Warszawa

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji pt. Leki biologiczne - aspekty prawne w dniu 4 grudnia 2017 r. w Auditorium Maximum, UKSW w Warszawie.

Kluczowe zagadnienia konferencji:

- Skutki braku definicji leków biologicznych oraz biopodobnych w przepisach krajowych.

- Konsekwencje błędnego utożsamiania leków biopodobnych z lekami generycznymi.

- Bezpieczeństwo terapii biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania działań niepożądanych i odpowiedzialności za ewentualne szkody.

- Stanowisko Europejskiej Agencji Leków w kwestii bezpieczeństwa stosowania leków biologicznych? Czy odrębna procedura rejestracji oraz dodatkowe monitorowanie sugerują mniejsze bezpieczeństwo leków biologicznych w stosunku do produktów generycznych?

- Substytucja apteczna leków biologicznych – doświadczenia europejskie.

- Zamiennictwo leków biologicznych i biopodobnych. Czy dopuszczamy automatyzm czy proces zamiany leków powinien spełniać określone kryteria?

- Stanowisko Europejskiej Agencji Leków w kwestii zamiennictwa leków biologicznych oraz biopodobnych.

- Dystrybucja szpitalna leków biologicznych. Dotychczasowa praktyka polska a regulacje innych krajów europejskich.

- Prawa pacjenta biorącego udział w terapii biologicznej.

- Głos przedstawicieli środowiska lekarskiego w przedmiocie zamiennictwa leków biologicznych oraz bezpieczeństwa stosowania.

Newsletter