Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

Kongres BIO2018
Data rozpoczęcia:
2018-09-18
Data zakończenia:
2018-09-21
Organizator:
Polskie Towarzystwo Biochemiczne wspólnie z Polskim Towarzystwem Biologii Komórki i Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG i GUMed
Miejsce
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Bałtycki Kampus UG w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4

 

3. Kongres Bio-nauki Polskiej BIO2018 – „Interdyscyplinarne podejście do nowych rozwiązań”

 

30 sesji naukowych, blisko 500 gości gości z Polski, Europy i świata, 150 referatów i wystąpień, niemal 200 prezentacji posterowych oraz sesja satelitarna „Kobiety w nauce” – to wydarzenia w ramach 3. Kongresu Bio-nauki Polskiej BIO2018, który odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 18-21 września (‘3rd Congress of Polish Biosciences BIO2018 and 51st Meeting of the Polish Biochemical Society’). 3. Kongres Bio-nauki Polskiej BIO2018 jest jednocześnie 51. Zjazdem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

 

W Kongresie wezmą udział światowej sławy naukowcy zajmujący się naukami przyrodniczymi i dziedzinami powiązanymi. W swoich wystąpieniach podejmą takie współczesne cywilizacyjne wyzwania, jak: badania układu odpornościowego w walce z nowotworami, nowe metody diagnozowania chorób nowotworowych i genetycznych, badania i zastosowania komórek macierzystych, badania nad możliwościami modyfikacji metabolizmu roślin czy badania tzw. „historycznego” DNA. Ważnym wydarzeniem będzie sesja satelitarna „Kobiety w nauce” (20 września, godz. 15.00-17.00), w której weźmie udział dr Annie Black, Dyrektorka Fundacji L'Oreal, promującej i wspierającej stypendiami kobiety – badaczki z wybitnymi osiągnięciami naukowymi.

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. Ewa Łojkowska, MWB UG i GUMed.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Prof. dr hab. Andrzej Składanowski, MWB UG i GUMed

Informacje nt. sesji: http://bio2018.ptbioch.edu.pl/sessions/.

Program: http://bio2018.ptbioch.edu.pl/programme/.

Patronat medialny: Radio Gdańsk, Trojmiasto.pl, Biotechnologia.pl, Radio Uniwersytetu Gdańskiego MORS.

 

Newsletter