Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa KRIMED Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej
Data rozpoczęcia:
2018-11-23
Data zakończenia:
2018-11-23
Organizator:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Koło Naukowe Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Miejsce
Lublin
Link do strony

Konferencja KRIMED to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli różnych dziedzin naukowych na temat najnowszych osiągnięć w kryminalistyce oraz medycynie sądowej. Botanika i zoologia sądowa, prawo karne, taktyka kryminalistyczna, analiza substancji śladowych, czynności procesowe oraz operacyjno-śledcze, to tylko niektóre z zagadnień, jakie proponujemy w kwestii tematów wystąpień w czasie Konferencji. Podczas Wydarzenia przyjrzymy się także roli medycyny sądowej i kryminalistyki.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących nauki medyczne i pokrewne, zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami kryminologii i medycyny sądowej, a także inspiruje do dalszych badań naukowych.

Gościem Honorowym Konferencji będzie Mł. insp. dr hab. Renata Włodarczyk.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja trwa do 28 października 2018 r.

Newsletter