Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI wieku – problem współczesnego społeczeństwa
Data rozpoczęcia:
2018-12-13
Data zakończenia:
2018-12-13
Organizator:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Miejsce
Lublin

Celem Konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie nanotechnologii. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie zarówno tworzenia nanomateriałów, jak i wykorzystania osiągnięć nanotechnologii w obrębie technologii, przemysłu oraz medycyny. Podczas Konferencji będziemy poruszać takie tematy, jak metody wytwarzania i właściwości nanocząsteczek, zastosowanie nanomateriałów, bezpieczeństwo wytwarzania i składowania nanomateriałów oraz aspekty etyczne i prawne tworzenia i wykorzystywania nanostruktur. Konferencja Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI wieku realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji i nauki TYGIEL.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami dotyczącymi nanotechnologii, a także inspiruje do dalszych badań.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się w dwóch turach: I tura do 30 października 2018 r. oraz II tura do 22 listopada 2018 r.

Newsletter