Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

7th European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH
Data rozpoczęcia:
2019-09-23
Data zakończenia:
2019-09-25
Organizator:
Targi w Krakowie, EXPO Kraków
Miejsce
Kraków

Rozwój naszego kraju musi być ukierunkowany na zbudowanie efektywnie działającej gospodarki korzystającej z zasobów naturalnych w sposób zrównoważony. Celem jest gospodarka bardziej innowacyjna i nisko emisyjna, gwarantująca Polakom bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone wykorzystanie biologicznych zasobów odnawialnych do celów przemysłowych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony różnorodności biologicznej i środowiska. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest dziś ogromnym wyzwaniem; podobnie jak zabezpieczenie biofarmaceutyków, biomateriałów i bioenergii, co także związane jest ze wzrostem populacji.

 

Podczas wydarzenia 7th European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH naukowcy postarają się odpowiedzieć na następujące pytania: czy wystarczy żywności, energii, materiałów, farmaceutyków dla ciągle wzrastającej liczby ludności  na świecie? Czy wystarczy surowców? Precyzyjna [„adresowana”] i molekularna medycyna, czyli medycyna spersonalizowana, bazująca na wykorzystaniu danych o sekwencji ludzkich genomów i gromadzeniu/analizie genomów różnych organizmów – to klucz do przyszłej medycyny. Zapraszamy do EXPO Kraków w dniach 23-25 września 2019 r. Więcej informacji na stronie.

 

 

 

Newsletter