Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Biotechnologia

4th Central European Biomedical Congress (CEBC)
Data rozpoczęcia:
2021-06-04
Data zakończenia:
2021-06-08
Organizator:
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Miejsce
Kraków
Link do strony

Komitet Organizacyjny 4th Central European Biomedical Congress (CEBC) pragnie zaprosić lekarzy-klinicystów różnych specjalności, farmaceutów, farmakologów, biologów, biotechnologów, chemików, toksykologów oraz studentów z obszaru biomedycyny do rejestracji na kolejną już edycję cieszącego się coraz większą rozpoznawalnością na świecie Środkowoeuropejskiego Kongresu Biomedycznego.

Tematem przewodnim kongresu, który odbędzie się w dniach 4–8 czerwca 2021 r. w Krakowie w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie „Impact of Bioinformatics and Omics on Biology and Medicinie”.

Kongres podczas serii multidyscyplinarnych wykładów plenarnych, sesji tematycznych, sesji posterowych oraz warsztatów dostarczy uczestnikom informacji związanych z najnowszymi technologiami i metodami badawczymi stosowanymi w naukach biologicznych i medycznych oraz zapewni możliwość wymiany myśli z naukowcami z całego świata. W trakcie kongresu zostaną przedstawione takie zagadnienia jak możliwości i wyzwania „multi-omiki”, rozszerzonej rzeczywistości, sieci neuronalnych oraz komercjalizacja wyników badań z perspektywy ośrodków akademickich i firm farmaceutycznych.

Kongres będzie również świetną okazją dla młodych naukowców do zaprezentowania wyników własnych badań oraz interakcji z liderami badań biomedycznych skupiających swoją uwagę na ośrodkowym układzie nerwowym, w tym laureatów prestiżowych grantów European Research Council.

Wśród zaproszonych czołowych wykładowców, którzy potwierdzili uczestnictwo będą między innymi:

* prof. Francesco Pavone – European Laboratory for Non Linear Spectroscopy and Department of Physics, University of Florence, Italy;

* prof. Ronald Duman – The Yale Department of Psychiatry, Yale School of Medicine, USA;

* prof. Francesco Battaglia – the Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands;

* prof. Jacek R. Wiśniewski – Max Planck Institute of Biochemistry, Martinsried, Germany.

Newsletter