Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Informacje

Stare „nowe” leki, czyli repozycjonowanie substancji aktywnych (część I)
Wprowadzenie nowego leku na rynek to koszt około miliarda dolarów. Dodatkowo od momentu podjęcia badań nad potencjalnym lekiem do pojawienia się jego na rynku mija przeciętnie około 15-17 lat. Dane te odnoszą się do tradycyjnych metod poszukiwania nowych leków bazujących na screeningu fenotypowym lub poszukiwaniu substancji oddziałującej na określony cel. Cel ten z reguły jest bezpośrednio związany z chorobą, a na podstawie jego struktury projektowana jest substancja, która potencjalnie może wykazywać aktywność biologiczną poprzez oddziaływanie z danym targetem. Screening fenotypowy pomija etap badania celu działania i polega na poszukiwaniu substancji wykazującej określony efekt fenotypowy. W każdym przypadku jednak konieczne są dodatkowe badania i optymalizacja tzw. związku wiodącego, czyli wyjściowej struktury wykazującej aktywność. Działanie to umożliwia zwiększenie aktywności stosowanej substancji oraz uniknięcie poważnych skutków ubocznych. Współcześnie, przy szerokiej wiedzy na temat mechanizmów przebiegu wielu chorób oraz ogromnej ilości leków stosowanych na różne schorzenia nadal istnieje problem braku terapii lub ich nieskuteczności w przypadku niektórych chorób. W związku z tym naukowcy opracowują coraz to nowsze sposoby poszukiwania dodatkowych zastosowań istniejących już substancji aktywnych. Jednym z nich jest repozycjonowanie leków, w którym kluczową rolę odgrywają bazy danych i metody analizy statystycznej. Chemia i biologia przeplata się zatem z szeroko pojętą matematyką prowadząc do nowych odkryć dzięki wykorzystaniu faktu, że pojedyncza cząsteczka może działać na wiele celów.
Newsletter