Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polyplus-transfection

Polyplus-transfection
 
 
Polyplus-transfection jest firmą biotechnologiczną z siedzibą we Francji. Już od 20 lat zajmuje się wytwarzaniem i dystrybucją odczynników do transfekcji. W oparciu o specjalistyczną wiedzę w dziedzinie opracowywania nowatorskich rozwiązań do wprowadzania wszystkich rodzajów kwasów nukleinowych (DNA, siRNA, miRNA…) Polyplus-transfection proponuje produkty
w 4 głównych kategoriach:

Badania w dziedzinie nauk biologicznych (jetOPTIMUS®, INTERFERin®, jetPRIME®, jetMESSENGER® i inne)
Transfekcja in vivo metodami niewirusowymi (in vivo-jetPEI® & in vivo-jetRNA®)
Wektory wirusowe do terapii genowej i komórkowej (FectoVIR®-AAV & PEIpro®)
Wytwarzanie białek i mAb (FectoPRO® & FectoCHO®)

Odczynniki do transfekcji Polyplus są dostępne na całym świecie.
 
Chcesz dowiedzieć się więcej o procesie transfekcji?
 
 
Adres siedziby:
850 bd Sébastien Brant
67400 Illkirch
FRANCJA

Tel.: +33 (0)3 90 40 61 80
Adres e-mail: support@polyplus-transfectio.com
Strona internetowa: www.polyplus-transfection.com
 
 
 
jetOPTIMUS®: Transfekcja DNA
 
jetOPTIMUS® to „najlepszy w swojej klasie” odczynnik do transfekcji DNA, bazujący na nowoczesnej nanotechnologii kationowej. Gwarantuje wysoką skuteczność już przy niewielkiej objętości. Poprawia wydajność procesu transfekcji, umożliwiając podwojenie liczby transfekcji na fiolkę.

Wydajny: maksymalna ekspresja genów nawet w trudnych do transfekcji
   komórkach
Ekonomiczny: wymagana jest minimalna objętość odczynnika i ilość DNA
Korzystny biologicznie: utrzymanie żywotności i morfologii komórek
Szybki w działaniu: transfekcja według zoptymalizowanego gotowego
   protokołu
Odczynnik do transfekcji jetOPTIMUS® poprawia wychwyt komórkowy i uwalnianie DNA z endosomów (także w komórkach trudnych do transfekcji), zwiększając wydajność procesu transfekcji. Dostosowana do warunków fizjologicznych transfekcja
z użyciem odczynnika jetOPTIMUS® wymaga jedynie minimalnej ilości DNA i objętości odczynnika, umożliwiając utrzymanie doskonałej żywotności i morfologii komórek.
 
 
Bezpłatna próbka odczynnika jetOPTIMUS® jest dostępna na życzenie.
Aby otrzymać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt.
 
 
Dowiedz się więcej o jetOPTIMUS®
 
 
 
INTERFERin®: Transfekcja siRNA i miRNA
 
INTERFERin® to bardzo wydajny, gotowy do użycia odczynnik do transfekcji siRNA i miRNA, który zapewnia ponad 90% skuteczność wyciszania genów
w różnych rodzajach komórek przy zaledwie 1 nM siRNA.

Wysoka skuteczność wyciszania przy zastosowaniu jedynie 1 nM siRNA
Ponad 90% skuteczność wyciszania genów w różnych rodzajach komórek
Odczynnik odpowiedni do transfekcji miRNA i innych oligonukleotydów
Łagodne działanie zapewniające wiarygodne dane i doskonałą żywotność
   komórek
Kompatybilność z surowicą i antybiotykami
Wykorzystywanie siRNA w niskim stężeniu pozwala uniknąć niepożądanych efektów niespecyficznych (tzw. „off-target effects”),
a łagodne działanie odczynnika sprzyja wiarygodności danych oraz zapewnia doskonałą żywotność komórek. Odczynnik INTERFERin® jest prosty w użyciu dzięki kompatybilności z surowicą i antybiotykami. Doskonale sprawdza się także w procesie transfekcji miRNA i innych oligonukleotydów, m.in. pre-miRNA, mimic miRNA, antimiR itp.
 
 
Bezpłatna próbka odczynnika INTERFERin® jest dostępna na życzenie.
Aby otrzymać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt.
 
 
Dowiedz się więcej o INTERFERin®
 
 
 
jetPRIME®: Transfekcja DNA i siRNA
 
Odczynnik jetPRIME® do transfekcji DNA i/lub siRNA jest silnie działającym, wszechstronnym produktem zapewniającym wysoką wydajność transfekcji DNA i skuteczność wyciszania genów w różnych rodzajach komórek adherentnych:

Wysoka wydajność procesu transfekcji DNA
Wymagane niewielkie ilości kwasu nukleinowego
Doskonała żywotność komórek
Jeden odczynnik do transfekcji DNA i/lub siRNA
Efektywność kosztowa
Odczynnik jetPRIME® idealnie sprawdza się w procesie kotransfekcji DNA i siRNA. Łagodnie oddziałuje na komórki, ponieważ transfekcja wymaga niewielkich ilości odczynnika i kwasu nukleinowego. Skuteczne i nietoksyczne metody wprowadzania DNA
i siRNA są niezbędnym warunkiem uzyskiwania wiarygodnych wyników w badaniach naukowych.
 
 
Bezpłatna próbka odczynnika jetPRIME® jest dostępna na życzenie.
Aby otrzymać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt.
 
 
Dowiedz się więcej o jetPRIME®
 
 
 
jetMESSENGER®: Transfekcja mRNA
 
Odczynnik jetMESSENGER® został opracowany pod kątem jak najwyższej skuteczności transfekcji w komórkach, które nie poddają się łatwo temu procesowi. Dzięki temu jetMESSENGER® umożliwia wykonywanie doświadczeń nad ekspresją genów we wszystkich typach komórek.

Niezrównana wydajność transfekcji
Wysoka skuteczność w przypadku wielu trudnych do transfekcji komórek
Przewaga nad transfekcją DNA dzięki wykorzystywaniu mRNA
Wyjątkowo łagodne oddziaływanie na komórki
Brak ryzyka integracji z genomem
Idealne rozwiązanie do edycji genów CRISPR/Cas9, otrzymywania komórek
   iPS, różnicowania komórek macierzystych i badań immunoterapeutycznych.
 
 
Bezpłatna próbka odczynnika jetMESSENGER® jest dostępna na życzenie.
Aby otrzymać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt.
 
 
Dowiedz się więcej o jetMESSENGER®
 
 
 
in vivo-jetPEI®: Transfekcja DNA i siRNA in vivo
 
Odczynnik in vivo-jetPEI® umożliwia kompleksowe, powtarzalne i niezawodne wprowadzanie wszystkich typów kwasów nukleinowych (DNA, siRNA, miRNA itp.) w modelach zwierzęcych, w badaniach czynnościowych
i doświadczeniach nad interferencją RNA przy różnych drogach podawania.

Produkt odpowiedni do wprowadzania każdego kwasu nukleinowego in vivo
Potwierdzona skuteczność: ponad 200 publikacji
Produkt prosty w użyciu: protokół złożony tylko z dwóch etapów
Odczynnik wykorzystywany w lecznictwie i badaniach klinicznych na całym
   świecie
Bezpieczny: nie wywołuje reakcji zapalnej
Protokoły dopasowane do konkretnego zastosowania, opracowane przez
   ekspertów od transfekcji w Polyplus
 
Odczynnik in vivo-jetPEI® dobrze sprawdza się jako nośnik w zastosowaniach leczniczych, m.in. w terapii genowej, szczepionkach genetycznych, terapii immunologicznej i leczeniu nowotworów.
 
Dowiedz się więcej o in vivo-jetPEI®
 
 
 
in vivo-jetRNA®: Transfekcja mRNA in vivo
 
Odczynnik in vivo-jetRNA® jest przeznaczony do transfekcji mRNA in vivo
u zwierząt. Jest bezpieczny i elastyczny w stosowaniu, umożliwiając sprawne
i ukierunkowane wykonywanie iniekcji.

Elastyczny w stosowaniu: odpowiedni do każdej drogi iniekcji niezależnie od
   narządu docelowego
Bezpieczny: nie wywołuje niekorzystnych skutków zdrowotnych u zwierząt
   ani zmian w narządach
Szybki w działaniu: gotowy do użycia odczynnik i prosty protokół
   stosowania
Dopasowany do specyficznych zastosowań: indywidualizowane protokoły
   opracowane przez ekspertów w dziedzinie nośników in vivo
 
Odczynnik in vivo-jetRNA® został opracowany pod kątem wprowadzania mRNA in vivo. Jest przeznaczony do ukierunkowanych zastosowań w wielu narządach, drogą iniekcji ogólnoustrojowej lub miejscowej w różnych modelach zwierzęcych. Wprowadzanie mRNA przy wykorzystaniu odczynnika in vivo-jetRNA® nie sprawia żadnych trudności dzięki prostemu, zaledwie dwuetapowemu protokołowi. Produkt może być używany przy opracowywaniu szczepionek, w badaniach przeciwnowotworowych i edycji genomu metodą CRISPR/Cas9 lub wymiany białek.
 
Dowiedz się więcej o in vivo-jetRNA®
 
 
 
FectoVIR®-AAV: Produkcja rekombinowanego wirusa AAV w komórkach zawiesinowych
 
FectoVIR®-AAV to nowa klasa odczynników do transfekcji wytwarzanych bez udziału składników zwierzęcych. Są przeznaczone do produkcji na skalę przemysłową rekombinowanych wektorów wirusowych AAV (rAAV)
w zawiesinie komórek typu HEK-293. Odczynnik do transfekcji FectoVIR®-AAV gwarantuje wyższe miana rAAV, lepszą elastyczność zastosowań oraz skalowalność do produkcji na skalę przemysłową.

Wysokowydajny: wyjątkowo wysoki uzysk przy wytwarzaniu rAAV
Skalowalny: produkt odpowiedni zarówno do produkcji w małej, jak i dużej
   skali
Elastyczny: kompatybilny z dostępnymi komercyjnie podłożami
   hodowlanymi
Wiarygodny: produkt od czołowego dostawcy produktów do terapii
   genowych i komórkowych
Zgodność z wymogami GMP: już wkrótce dostępna klasa GMP
 
Dowiedz się więcej o FectoVIR®-AAV
 
 
 
Gama produktów PEIpro®: Produkcja wirusów na dużą skalę
 
PEIpro® należy do najlepszych odczynników do transfekcji chemicznej DNA. Gwarantuje elastyczność zastosowań i skalowalność, umożliwiając opracowanie sprawnego i zrównoważonego procesu produkcji wektorów wirusowych. PEIpro® jest efektem intensywnych badań nad właściwościami chemicznymi polimerów PEI i ich opracowywania pod kątem maksymalnej możliwej wydajności transfekcji w różnych typach hodowli komórkowych (adherentnych i w zawiesinie).

PEIpro® jest również dostępny w klasie GMP.

Złoty standard do transfekcji w terapii genowej i komórkowej
Płynne przejście od opracowania procesu do komercjalizacji
Wysoki uzysk wirusów zarówno w systemach adherentnych, jak
   i zawiesinowych
Pierwszy odczynnik do transfekcji klasy GMP dostępny na całym świecie
Indywidualne wsparcie regulacyjne w celu spełnienia wymagań zgodności
Dostępna zwalidowana usługa testu resztkowego zgodna z GMP
 
Dowiedz się więcej o PEIpro®
 
 
 
FectoPRO®: Produkcja białek
 
Zestaw do transfekcji FectoPRO® jest przeznaczony do wywoływania zoptymalizowanej przejściowej ekspresji genów (TGE) w zawiesinie komórek CHO i HEK-293 w różnych pożywkach niezawierających surowicy, przy wykorzystaniu niewielkiej ilości DNA (<1 μg/ml hodowli komórkowej).

Doskonały uzysk białek i przeciwciał
Efektywne kosztowo wywoływanie przejściowej ekspresji genów (TGE) przy
   użyciu mniejszej ilości plazmidowego DNA
Produkt kompatybilny z różnymi pożywkami do ekspresji i systemami
   komórkowymi u ssaków
Zgodność z wytycznymi dotyczącymi procesów bioprodukcji
Odtwarzalność uzysku w procesie produkcji
 
Proces transfekcji z wykorzystaniem zestawu FectoPRO® jest łatwo skalowalny od hodowli komórkowych o objętości zaledwie kilku mililitrów do kilku litrów, zapewniając skuteczne i odtwarzalne otrzymywanie białek.
 
Dowiedz się więcej o FectoPRO®
 
 
 
System FectoCHO® Expression: Produkcja białek w hodowli komórkek CHO
 
Działanie systemu FectoCHO® Expression polega na synergistycznym połączeniu chemicznie zoptymalizowanego podłoża do hodowli komórek CHO: FectoCHO® CD Expression z silnie działającym odczynnikiem transfekcyjnym: FectoPRO®.

Doskonały uzysk białek w hodowli różnych komórek CHO
Szybka i prosta adaptacja komórek CHO
Zoptymalizowane chemicznie elementy zestawu
Doskonała odtwarzalność między partiami
Efektywność kosztowa
Podłoże FectoCHO® CD Expression umożliwia prostą hodowlę różnych szczepów komórek CHO, m.in. CHO-K1, CHO-S
i ExpiCHO™-S, bez konieczności zaawansowanej adaptacji sekwencyjnej. Przejściowa transfekcja przy wykorzystaniu odczynnika FectoPRO® na chemicznie zoptymalizowanym podłożu pozwala otrzymać najwyższy możliwy uzysk białek i przeciwciał w metodzie przejściowej ekspresji genów – nawet 4-krotnie wyższy niż w rozwiązaniach konkurencyjnych.
 
Dowiedz się więcej o System FectoCHO® Expression
 
 
Adres siedziby:
850 bd Sébastien Brant
67400 Illkirch
FRANCJA

Tel.: +33 (0)3 90 40 61 80
Adres e-mail: support@polyplus-transfectio.com
Strona internetowa: www.polyplus-transfection.com
 
 
 
 
 
 
Adres siedziby:
850 bd Sébastien Brant
67400 Illkirch
FRANCJA

Tel.: +33 (0)3 90 40 61 80
Adres e-mail: support@polyplus-transfectio.com
Strona internetowa: www.polyplus-transfection.com
 
 
 
Szymon Hołubowicz
Business Manager EMEA

Adres e-mail: sholubowicz@polyplus-transfection.com
Tel.: +48 512 305 610
 
Adres siedziby:
850 bd Sébastien Brant
67400 Illkirch
FRANCJA

Tel.: +33 (0)3 90 40 61 80
Adres e-mail: support@polyplus-transfectio.com
Strona internetowa: www.polyplus-transfection.com
 
Newsletter