Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Perlan Technologies Polska

Puławska 303 Ursynów Business Park

02-785 Warszawa

Główny telefon: +48 22 549 14 00

Główny fax: +48 22 549 14 01

Główny email: bio@perlan.com.pl

Strona www: http://www.bio.perlan.com.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Perlan Technologies Polska
OPIS
 
     Firma Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w listopadzie 1999 roku pod nazwą Agilent Technologies Poland Sp. z o.o. w ramach realizacji strategicznego planu podziału firmy Hewlett Packard. Od maja 2002 roku firma działa pod nazwą Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. i jest autoryzowanym dystrybutorem działu Life Science and Chemical Analysis firmy Agilent Technologies Inc.

     Firma Perlan Technologies dostarcza aparaty, akcesoria oraz kompletne rozwiązania umożliwiające odbiorcom identyfikację i prowadzenie badań tysięcy substancji, określając ich skład, budowę, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, analizę komórkową oraz analizę DNA i RNA.

     Najpowszechniej wykorzystywana aparatura z oferty Perlan Technologies obejmuje: chromatografy gazowe i cieczowe, detektory masowe, spektrometry UVVIS, spektrometry ICPMS, NMR, aparaty do elektroforezy kapilarnej, bioanalizatory i skanery mikromacierzy, stacje pipetujące, termocyklery.

     Aparatura analityczna dostarczana przez Perlan Technologies stosowana jest w laboratoriach naukowo-badawczych wyższych uczelni, instytutów naukowych oraz w kontroli jakości związanej z ochroną środowiska, badaniem żywności, przemysłem petrochemicznym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. W celu zapewnienia wiarygodności oraz najpełniejszego wykorzystania informacji uzyskiwanych w trakcie analiz firma Perlan Technologies oferuje pełen zakres usług serwisowych, w tym związanych ze standaryzacją i walidacją dostarczanej aparatury a także procedur analitycznych.

     Perlan Technologies oferuje Państwu kompletne rozwiązania do biologii molekularnej produkcji Agilent

     Technologies. W Dziale Aparatura i Odczynniki do Biologii Molekularnej można znaleźć informacje dotyczące:
  • Platformy do analizy mikromacierzy w skład której wchodzą: aparatura, mikromacierze i odczynniki oraz oprogramowanie do analizy statystycznej wyników
  • Termocyklerach do PCR i Real Time PCR wraz z szeroką gamą odczynników (np. Brilliant III)
  • Urządzeniach do elektroforezy wykorzystującej technologię Lab-on-a-Chip, jak np. Bioanalyzer 2100, TapeStation 2200
  • Odczynników do wielu technik biologii molekularnej obejmującej m.in. izolację kwasów nukleinowych, mutagenezę, klonowanie
  • Stacjach pipetujących (np. Bravo) i urządzeniach do automatyzacji pracy laboratoryjnej, które umożliwiają m.in. zwiększenie dokładności pipetowania i wzrost przepustowości laboratorium
  • Odczynnikach wzbogacających sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) z serii SureSelect

  Listę odczynników do biologii molekularnej firmy:

                   

 POBIERZ TUTAJ

 

OPIS
 

news

<Lipiec 2019>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Newsletter