Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Spark-Lab Sp. z o.o.

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

Główny telefon: +48 58 698 23 56

Główny email: office@spark-lab.pl

Strona www: www.spark-lab.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Spark-Lab Sp. z o.o.
 
 
 
Laboratorium Spark-Lab jest jednostką badawczo-rozwojową funkcjonującą i wciąż dynamicznie rozwijającą się od 2010 roku. Od momentu założenia kadrę kierowniczą stanowią naukowcy wywodzący się z wiodących trójmiejskich ośrodków naukowych (Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny). W 2011 roku Laboratorium podjęło współpracę z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni, który stał się siedzibą firmy. Od stycznia 2014 roku w Laboratorium utrzymywany jest System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, co zostało potwierdzone nadaniem certyfikatu przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego (PIHZ). Pozwoliło to nawiązać współpracę i zdobyć zaufanie wiodących firm sektora farmaceutycznego i chemicznego w Polsce.

Przez cały okres działalności, Laboratorium Spark-Lab stale poszerza swój wachlarz usług poprzez zakup nowoczesnej aparatury pomiarowo-badawczej oraz szkolenia personelu.
 
 
Firma Spark-Lab jest wiodącym laboratorium analiz chemicznych i farmaceutycznych w Polsce dzięki kompleksowemu podejściu do wyzwań stawianych przez naszych Klientów. Doskonałe relacje z naszymi Klientami budowane są w oparciu o rzetelną i uczciwą pracę. Laboratorium Spark-Lab jest przedsiębiorstwem opartym na wiedzy i doświadczeniu ludzi, którzy są największą wartością tej firmy.
 
 
 
 
Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab Sp. z o.o. jest prywatną firmą usługową, wykonującą prace badawczo-rozwojowe oraz prace rutynowe dla firm z sektora farmaceutycznego, chemicznego oraz kosmetycznego. Spark-Lab specjalizuje się w opracowywaniu metod analitycznych oraz w ich walidacji. Usługa ta może obejmować etap transferu metody do laboratorium Klienta wraz ze szkoleniem personelu. Od 2016 roku Spark-Lab wykonuje badania dla sektora e-liquidów i e-papierosów, które pozwalają na rejestrację produktów na terenie UE zgodnie z wymaganiami TPD.
 
 
 
 
Laboratorium Spark-Lab wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę badawczo-pomiarową wysokiej klasy. Aby dbać o wysoką jakość prowadzonych badań wszystkie urządzenia są okresowo kwalifikowane i na tej podstawie dopuszczone do użytku.

Wysokosprawny chromatograf cieczowy Shimadzu UFLC Prominence 612D z detektorem UV-Vis (DAD).
Wysokosprawny chromatograf cieczowy Shimadzu Nexera sprzężony z tandemowym kwadrupolowym spektrometrem mas.
Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo – jonizacyjnym Shimadzu GC 2010 Plus.
Chromotograf gazowy sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem mas Shimadzu GC-MS QP 2010 SE.
Spektrometr emisji atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES Agilent 5100.
Spektrofotometr ThermoScienitic.
SMOKY-LAB® - aparatura opracowana w Laboratorium Spark-Lab służąca do generowania aerosolu z e-liquidów.
 
 
 
 
Przykładowe oznaczenia prowadzone przez Dział Analiz Rutynowych Laboratorium Spark-Lab:

Oznaczenie zawartości sorbitolu, glicerolu, maltitolu, mannitolu, ksylitolu w formach płynnych według metody własnej;
Oznaczenie zawartości glukozy w formach płynnych według metody własnej;
Oznaczenie zawartości wersenianu disodu w formach płynnych według metody własnej;
Oznaczenie zawartości kwasu mlekowego w formach stałych i półstałych według metody własnej;
Oznaczenie zawartości witamin z grupy B w formach płynnych według metody własnej;
Oznaczenie zawartości alkoholi i skażalników etanolu używanych w krajach UE (metoda własna);
Analiza jakościowa i ilościowa aerosolu powstałego po podgrzaniu e-liquidu (TPD);
Analiza e-papierosów zgodnie z wymogami TPD;
Analiza jakościowa i ilościowa aromatów;
Analiza jakościowa oraz analiza ilościowa związków zawartych w e-liquidach;
Analiza czystości oraz analiza zawartości zanieczyszczeń w rozpuszczalnikach organicznych;
Oznaczenie zawartości lotnych związków organicznych (LZO) (PN-EN ISO 11890-2);
Analiza jakościowa oraz analiza ilościowa migracji pierwiastków (PN-EN ISO 71-3);
Analiza pierwiastkowa metali techniką ICP-OES;
Oznaczenie zawartości formaldehydu w matrycach ciekłych (metoda własna);
Oznaczanie zawartości surfaktantów anionowych MBAS (PN-EN 903);
Oznaczanie zawartości surfaktantów niejonowych metodą Dragendorffa (PN-ISO 7875-2);
Analiza zawartości amigdaliny w pestkach moreli (metoda własna) i w innych matrycach;
Oznaczenie zawartości Ni i Cr w e-liquidach;
Wyznaczenie współczynnika podziału n-oktanol/woda (Log P) (OECD 107 oraz 117);
Analiza zawartości substancji redukujących nadmanganian potasu (PN-90/C-04516);
Oznaczenie zawartości EDTA w surowcach kosmetycznych (metoda własna).
 

W ramach prac działu rutynowego prowadzonych jest więcej projektów. Bardzo prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie interesujących Państwa oznaczeń.

 
 
 
 
Przykładowe prace prowadzone w Dziale Badawczo-Rozwojowym Laboratorium Spark-Lab:

Opracowywanie metod analitycznych na oznaczenie zawartości;
Określenie tożsamości chemicznej surowców (materiałów wyjściowych);
Analiza czystości surowców (materiałów wyjściowych);
Określenie tożsamości chemicznej zanieczyszczeń (identyfikacja związków chemicznych) w surowcach i produktach gotowych;
Izolacja zidentyfikowanych zanieczyszczeń (technikami chromatograficznymi) z przeznaczeniem do użycia jako wzorce;
Analiza zawartości zanieczyszczeń w surowcach i produktach gotowych;
Analiza jakościowa i analiza ilościowa (analiza składu) produktów gotowych;
 
Jacek Rajewski
Business Development Manager
Email jacek.rajewski@spark-lab.pl
Telefon +48 786 264 624
Marcin Orzel
Przedstawiciel Naukowy
Email marcin.orzel@spark-lab.pl
Telefon +48 690 077 062
news

<Wrzesień 2019>

pnwtśrczptsbnd
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
17
Biznes w Genach
2019-09-17 do 2019-09-17
18
Cancer Prevention 2020
2019-09-18 do 2019-09-18
21
22
27
28
29
2
Business Insider Trends Festival
2019-10-02 do 2019-10-03
4
BioNinja Challenge 2019
2019-10-04 do 2019-10-06
5
6
Newsletter