Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Bruker Polska Sp. z o.o.
Bruker Polska Sp. z o.o. oferuje aparaturę analityczną wykorzystywaną w uczelniach i instytutach naukowych, laboratoriach środowiskowych oraz przemyśle na całym świecie.

W ostatnich latach grupa Bruker koncentruje się na tworzeniu gotowych rozwiązań (obejmujących zaawansowane technologie i rozwiązania bioinformatyczne) dla dynamicznie rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych - proteomiki, genomiki czy metabolomiki.

Nasze systemy dedykowane są licznym zastosowaniom, np.:

przemysł chemiczny i biochemiczny
przemysł farmaceutyczny
przemysł spożywczy i paszowy
przemysł drzewny i papierniczy
przemysł metalurgiczny i cementowy
przemysł rafineryjny
geologia i górnictwo
ochrona środowiska
ochrona zdrowia i życia, medycyna etc.

Cechą charakterystyczną rozwiązań firmy Bruker są dedykowane systemy analityczne przeznaczone konkretnym aplikacjom, tj.:

kontrola jakości oraz procesów produkcyjnych (at-line, on-line, in-line)
badania mikrobiologiczne (oznaczenia ilościowe i jakościowe)
analizy krystalograficzne
analizy pierwiastkowe
badania proteomiczne, genetyczne i metaboliczne
analizy środowiskowe (skażenia, zanieczyszczenia, pierwiastki śladowe)
analizy funkcjonalne, strukturalne i składu
imaging 2D, 3D

Bruker Polska ze swoją ponad dwudziestoletnią tradycją zapewnia najwyższą jakość usług serwisowych i aplikacyjnych, a bliskość macierzystych zakładów z Niemiec pozwala na szybkie i kompetentne realizowanie zadań związanych z instalacją i eksploatacją naszych przyrządów oraz pomoc w ich przystosowaniu do Państwa potrzeb. Naszym klientom i użytkownikom oferujemy szkolenia z zakresu obsługi spektrometrów, użytkowania oprogramowania i kursy aplikacyjne w siedzibie firmy w Poznaniu oraz w głównych oddziałach w Niemczech.

Oferta obejmuje:

spektrometry masowe MS (pułapki jonowe, ESI-(Q)-TOF, MALDI-TOF(/TOF), FTMS, GC-MS)
spektrometry NMR (300 - 1000 MHz)
spektrometry EPR(od pasma L - 2,4GHz do W - 94GHz)
spektrometry rentgenowskie WD-XRF, ED-XRF, µXRF, TXRF przenośne i laboratoryjne
dyfraktometry rentgenowskie XRD i monokrystaliczne SCD
spektrometry iskrowe (optyczne) OES stacjonarne do analiz stopów metali
analizatory węgla i siarki w próbkach stałych CS
analizatory tlenu, azotu i wodoru w próbkach stałych ONH
 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami:

Newsletter