Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Europejski patent dla polskich wynalazków
19.02.2004
Od 1 marca br. Polska stanie się członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej. Patentów europejskich udziela EUP, stosując jednolitą procedurę.
Firma zainteresowana uzyskaniem patentu dla swojego produktu, wypełnia jedno zgłoszenie, w którym wskazuje w których krajach (spośród należących do konwencji) chce mieć ochronę. Następnie UOP przeprowadzi jedno postępowanie i wyda decyzję o udzieleniu patentu. Patent europejski za jedną opłatą i w krótkim czasie zapewnia ochronę w wielu krajach, do 20 lat od daty zgłoszenia. Uzyskaniem patentu będą zainteresowane firmy, które eksportują swoje wyroby co najmniej do kilku krajów na terenie Europy. Patent europejski daje jego właścicielowi w każdym z tych państw takie same prawa, jakie mają patenty krajowe.

Polscy rzecznicy patentowi wpisani na listę przedstawicieli europejskich będą posiadali takie same uprawnienia do reprezentacji twórców jak rzecznicy innych państw. W Unii jest już rozporządzenie o patencie Wspólnoty. Kiedy wejdzie w życie, możliwe będzie uzyskanie jednolitego patentu wspólnotowego. To trzeci sposób uzyskania ochrony patentowej dla państw UE, po systemie krajowym i europejskim. Systemy te będą funkcjonować równolegle. Patent wspólnotowy będzie leżał także w gestii EUP. Urząd ten jest jednostką niezależną od Unii, jednak stale z nią współpracuje.
KOMENTARZE
news

<Kwiecień 2022>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter