Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
„CePT – Platformą Innowacyjnej Biomedycyny 2018”. Ruszyły zapisy!
„CePT – Platformą Innowacyjnej Biomedycyny 2018”. Ruszyły zapisy!
17 kwietnia br., w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się konferencja „CePT – Platformą Innowacyjnej Biomedycyny 2018”. To kolejne już spotkanie świata nauki i biznesu w obszarze Life Science. Gospodarzem wydarzenia jest Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) – jeden z najważniejszych centrów naukowo-badawczych w Europie Środkowej w zakresie biomedycyny.

 

 

Celem konferencji jest rozmowa o możliwych działaniach, które usprawnią współpracę świata nauki i świata biznesu oraz prezentacja projektów naukowych o wysokiej wartości aplikacyjnej, które mają szansę rozwinąć polską innowacyjność w biomedycynie. Oprócz przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, do udziału w konferencji zaproszeni zostaną przedstawiciele świata nauki oraz firm i inwestorów z całej Polski, działających w obszarze Life Science.

CePT koncentruje się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu największych chorób cywilizacyjnych i poprawić jakość życia Polaków. Dlatego też, jednym z kluczowych elementów konferencji będzie prezentacja najnowszych, innowacyjnych projektów badawczych i rozwiązań prowadzonych przez naukowców z CePT, wspierających przemysł w tworzeniu nowych leków i terapii. Przedstawiony zostanie również projekt utworzenia Centrum Medycyny Regeneracyjnej i Centrum Medycyny Translacyjnej w Polsce – rozwój tych dziedzin medycyny może znacząco zwiększyć wkład Polski w rozwój światowej biomedycyny.

Ważnym tematem, który będzie dyskutowany na konferencji, jest problem z transferem technologii i wyceną własności intelektualnej, sposoby zmniejszenia ryzyka związanego z realizacją prac B+R, jak również zwiększenia obecnie dostępnych źródeł finansowania projektów badawczych i programów, co pozwoliłoby na zwiększenie obszarów współpracy naukowców z przedsiębiorcami.

Zapraszamy na konferencję. Rejestracja dostępna będzie do 9 kwietnia br. na stronie internetowej wydarzenia. 

 

AGENDA KONFERENCJI „CEPT – PLATFORMĄ INNOWACYJNEJ BIOMEDYCYNY 2018”:

08:30 – 09:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, POWITALNA KAWA

09:30 – 09:40 OTWARCIE KONFERENCJI – JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, PROF. DR HAB. N. MED. MIROSŁAW WIELGOŚ

09:40 – 10:10 I SESJA: CEPT UBI ES? – PROJEKTY CEPT

10:10 – 11:00 PANEL DYSKUSYJNY: WYZWANIA W KONTAKTACH POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI A JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI W ZAKRESIE TRANSFERU TECHNOLOGII, OCHRONY PRAW, WYCENY TECHNOLOGII

11:00 – 11:20 PRZERWA KAWOWA

11:20 – 12:30 II SESJA: CEPT PRO FUTURO – NOWE PERSPEKTYWY LECZENIA, NOWE MODELE, NOWE TECHNIKI W OBSZARZE BIOMEDYCYNY

12:30 – 13:30 PRZERWA NA LUNCH

13:30 – 14:30 III SESJA: QVO VADIS BIOMEDICINE? – PRZYSZŁOŚĆ BIOMEDYCYNY Z PERSPEKTYWY RÓŻNYCH PODMIOTÓW OTOCZENIA GOSPODARCZEGO

14:30 – 15:30 DYSKUSJA

15:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA.

--

CePT:

Instytucje tworzące konsorcjum CePT należą do awangardy jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych w Polsce i są w dużej mierze odpowiedzialne za kształtowanie obrazu i roli całej polskiej nauki, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. CePT to obecnie największa inwestycja w naukę w Polsce. Do dyspozycji blisko 1000 wybitnych polskich i zagranicznych naukowców jest 10 nowych środowiskowych centrów naukowych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę najwyższej światowej klasy. Dzięki synergii potencjału wybitnych zespołów naukowych z możliwościami sieci laboratoriów, CePT może tworzyć nową jakość w medycynie i rozwiązywać problemy wielokrotnie bardziej złożone niż dotychczas, przekraczając bariery, które ograniczały do tej pory możliwości badawcze poszczególnych wydziałów, uczelni i instytutów.

KOMENTARZE
news

<Listopad 2019>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter