Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Prawie 340 mln zł dla naukowców od Narodowego Centrum Nauki
Redakcja portalu, 08.11.2013 , Tagi: NCN, PRELUDIUM, OPUS 5, SONATA 5
Prawie 340 mln zł dla naukowców od Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy OPUS 5, PRELUDIUM 5 i SONATA 5 w grupach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych. Nagrodzeni naukowcy otrzymają w sumie 339 508 506 zł.

We wszystkich trzech grupach nauk (HS, NZ i ST), dla których wyniki właśnie zostały ogłoszone, złożono ponad 4,5 tys. wniosków, a finansowanie otrzymało ponad tysiąc z nich.

 

Jak zwykle ogromną popularnością wśród naukowców cieszył się konkurs OPUS, który skierowany jest do wszystkich naukowców, niezależnie od wieku, posiadanego stopnia naukowego, tytułu czy też etapu rozwoju kariery naukowej. We wszystkich trzech grupach nauk do finansowania zakwalifikowano 523 projekty na kwotę niemal 250 mln zł.

 

W konkursie PRELUDIUM o finansowanie badań mogli ubiegać się naukowcy, którzy znajdują się na początku swojej kariery naukowej i nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. W tej kategorii wnioski najczęściej zgłaszane są przez studentów studiów doktoranckich. W rozstrzygniętych konkursach finansowanie przyznano 388 projektom o łącznej wartości niemal 40 mln zł.

 

SONATA jest natomiast konkursem skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora od co najwyżej pięciu lat. Badacze mogą ubiegać się o środki finansowe na stworzenie rozwiązania metodologicznego umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań lub zakup nowoczesnej aparatury. W tym konkursie do finansowania zakwalifikowane zostały 167 wnioski, a łączna kwota finansowania wyniosła prawie 54 mln zł.   

 

 Najwyższy współczynnik sukcesu – na poziomie 26% – odnotowaliśmy w grupie nauk ścisłych i technicznych, co oznacza, że więcej niż co czwarty wnioskujący otrzyma pieniądze na przeprowadzenie zaplanowanych badań. Jednak zarówno w naukach o życiu, jak i naukach humanistycznych współczynnik sukcesu także był wysoki – wyniósł 23% – mówi dyrektor NCN, prof. Andrzej Jajszczyk. W poszczególnych obszarach badawczych przyznano ponad 63 mln zł dla humanistów, prawie 135 mln zł w grupie nauk o życiu oraz niemal 142 mln zł w naukach ścisłych i technicznych.

 

Najwyższe finansowanie w grupie nauk ścisłych i technicznych, ponad 1,8 mln zł, otrzymał projekt, który będzierealizowany w ramach konkursu OPUS przez zespół pod kierownictwem dra hab. Macieja Sawickiego z Instytutu Fizyki PAN. Naukowcy będą pracować nad tunelowaniem elektronów i par Coopera w strukturach kwantowych zawierających ferromagnetyczny izolator (Ga,Mn)N.

 

W grupie nauk o życiu rekordowe pod względem wysokości finansowania są badania prowadzone przez dra hab. Macieja Siedlara z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (konkurs OPUS). Za niemal 1,5 mln zł zrealizuje on projekt pt.: „Badania aktywności subpopulacji jednojądrzastych komórek  krwi obwodowej u chorych z osiową oraz obwodową spondyloartropatią – implikacje patogenetyczne".

 

W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce największe finansowanie przyznano projektowi, również zgłoszonemu w ramach konkursu OPUS, pt.: „Badania psycholingwistyczne na temat liczby i kwantyfikacji w języku”, kierowanemu przez dr hab. Joannę Błaszczak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Na realizację badań przeznaczono ponad milion zł.

 

Pełna lista laureatów konkursów we wszystkich trzech grupach nauk znajduje się na stronie: http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-11-08-wyniki-konkursow.

Źródła

informacja prasowa NCN

KOMENTARZE
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter