Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
45 proc. wzrostu przychodów komercyjnych z usług Selvity w III kw. 2019 r.
45 proc. wzrostu przychodów komercyjnych z usług Selvity w III kw. 2019 r.

Selvita – jedna z największych w Europie usługowych firm biotechnologicznych – wypracowała w III kw. 2019 r. 21,7 mln zł przychodów komercyjnych w segmencie usługowym – o 45 proc. więcej r/r. W trzech pierwszych kwartałach 2019 r. grupa osiągnęła 73,2 mln zł przychodów (o 32 proc. więcej r/r). Zysk EBITDA* spółki sięgnął 13,6 mln zł (21 proc. wzrost r/r). Backlog** na rok 2019 wynosi obecnie 97,4 mln zł i jest o 38 proc. wyższy niż rok wcześniej. To pierwsze wyniki finansowe raportowane przez Selvitę po formalnym zakończeniu podziału.

 

– Z nawiązka zrealizowaliśmy zakładane parametry finansowe. Wzrost przychodów komercyjnych w usługach był wyraźnie wyższy od zapowiadanych 30 proc. – wyniósł odpowiednio 36 proc. w okresie od stycznia do września i 45 proc. w samym III kwartale. Po trzech pierwszych kwartałach rentowność operacyjna wynosiła 11,4 proc., a w samym III kw. sięgnęła 12,9 proc. Selvita jest trwale rentowna – raportuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Selvity.

Przychody komercyjne w segmencie usługowym wyniosły w trzech pierwszych kwartałach 58,5 mln zł (wzrost o 36 proc.), a zysk operacyjny 7,6 mln zł (11 proc. więcej r/r). W samym trzecim kwartale dynamiki te sięgnęły odpowiednio 45 i 13 proc.

– Ostatnie kwartały były okresem dynamicznego rozwoju. Nie tylko zwiększyliśmy zatrudnienie, ale również poczyniliśmy szereg inwestycji w wyposażenie. Dzięki temu zbudowaliśmy solidną bazę pod dalszy organiczny wzrost skali biznesu. Pierwsze efekty naszej pracy widać było już w III kw. – mówi Bogusław Sieczkowski.

Usługowy segment stoi na dwóch nogach: działach chemii i biologii. W 2019 r. szczególnie wyróżnia się dynamika drugiego z nich – backlog działu biologii wynosi obecnie 38,6 mln zł i jest o 75 proc. wyższy niż rok wcześniej. Całkowity backlog komercyjny segmentu usługowego wynosi obecnie 81,2 mln zł i jest o 40 proc. wyższy niż w analogicznym momencie rok wcześniej.

W segmencie bioinformatycznym (spółka Ardigen, w której Selvita S.A. posiada 52 proc. głosów na WZA) przychody wyniosły 9,8 mln zł i były o 32 proc. wyższe niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 0,8 mln zł wobec 1,0 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– Celem nadrzędnym Ardigenu jest obecnie dynamiczny rozwój własnych platform technologicznych oraz działania promocyjno-sprzedażowe. Determinuje to wzrost kosztów, ale w perspektywie doprowadzi do istotnego wzrostu skali biznesu, a w efekcie wartości spółki – wyjaśnia Bogusław Sieczkowski.

Backlog segmentu bioinformatycznego wynosi włączając finansowanie grantowe 10,0 mln zł, o 27 proc. więcej niż rok wcześniej.

 

Selvita po podziale

Na początku października Selvita formalnie zakończyła zainicjowany w marcu br. podział na dwie spółki: usługową i innowacyjną. Selvita „usługowa” – spółka, do której wydzielone zostały segmenty usługowy i bioinformatyczny, 16 października 2019 r. zadebiutowała na głównym rynku GPW.

Selvita świadczy kompleksowe usługi badawczo-rozwojowe, głównie na rzecz klientów z branż farmaceutycznej i biotechnologicznej. Średnioterminowym celem firmy jest wejście do dziesiątki największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) na świecie.

Usługi Selvity rosły w ostatnich latach w tempie 30-40 proc. rocznie i były trwale rentowne. Spółka zakłada utrzymanie tego poziomu dynamiki wzrostu. Jednocześnie grupa planuje rosnąć poprzez akwizycje. Pierwszej transakcji spodziewa się w 2020 r. Spółka zainteresowana jest krajowymi i zagranicznymi firmami pozwalającymi na realizacje założonych celów biznesowych: zwiększania skali działalności oraz uzupełniania portfolio oferowanych usług. Jako wiodąca firma na rynku, spółka będzie w znakomitej pozycji do budowania trwałej wartości, dzięki strategii selektywnych i systematycznych przejęć, która będzie możliwa m.in. poprzez finansowanie dłużne, do którego dostęp przed podziałem był utrudniony.

Prezesem Selvity jest Bogusław Sieczkowski, jeden ze współzałożycieli Selvity w 2007 r., dotychczasowy Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Zarządzający. Poza nim, w zarządzie zasiadają jeszcze trzy osoby z dotychczasowego ścisłego kierownictwa spółki: dr Miłosz Gruca, Dyrektor Działu Biologii i Wiceprezes Zarządu, dr Mirosława Zydroń, dyrektor Działu Chemii oraz Edyta Jaworska odpowiedzialna za rozwój zintegrowanych projektów badawczo-rozwojowych. Ponadto do Zarządu spółki powołani zostali również nowi członkowie, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za akwizycje oraz integrację spółek w ramach grupy: Dawid Radziszewski, dyrektor Działu Prawnego, oraz Dariusz Kurdas, pełniący funkcję dyrektora finansowego.

Źródła

* Zysk EBITDA bez wpływu MSSF16. Uwzględniając MSSF16 zysk EBITDA wyniósł w okresie Q1-Q3 2019 r. 16,5 mln zł.

** Backlog na 2019 r. wg stanu na 28.10.2019 r. Backlog na 2018 r. wg stanu na 9.11.2018 r. Backlog rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów handlowych oraz umów o dotacje.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2019>

pnwtśrczptsbnd
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter