Aminokwasy białkowe (badanie wymagające przeprowadzenia hydrolizy kwaśnej oraz hydrolizy z utlenianiem), skład bez tryptofanu

Centralne Laboratorium Agroekologiczne

Tryptofan metodą HPLC

Centralne Laboratorium Agroekologiczne

Hydroliza zasadowa białka do oznaczania tryptofanu z pojedynczej próbki

Centralne Laboratorium Agroekologiczne

Przygotowanie preparatu do skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) – 1. utrwalanie

Centralne Laboratorium Agroekologiczne

Hydroliza kwaśna białka do oznaczania aminokwasów z pojedynczej próbki

Centralne Laboratorium Agroekologiczne

Ultrawirowanie pojedynczej próbki

Centralne Laboratorium Agroekologiczne

Mineralizacja mokra mikrofalowa pojedynczej próbki

Centralne Laboratorium Agroekologiczne

Analiza jakościowa i ilościowa

Centralne Laboratorium Agroekologiczne

Barwienie preparatu do celów mikroskopii optycznej

Centralne Laboratorium Agroekologiczne

Analizy spektralne

BLIRT S.A.

Analiza biochemiczna białek

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Analiza wielkości cząstek

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Analizy elektroforetyczne

BioCentrum Sp. z o.o.

Analizy widm dichroizmu kołowego

BioCentrum Sp. z o.o.

Audity etyczne/techniczne dostawców

Intertek Poland Sp. z o.o.

Badania mikrobiologiczne kosmetyków, testy obciążeniowe, badania fizykochemiczne

Intertek Poland Sp. z o.o.

Badania przedkliniczne in vitro: Toksyczność

BioCentrum Sp. z o.o.

Certyfikacje systemów zarządzania (ISO)

Intertek Poland Sp. z o.o.

Charakterystyka fizyczna i chemiczna nanocząstek

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

Doradztwo dla małych, rozwijających się firm kosmetycznych

Intertek Poland Sp. z o.o.

Doradztwo w zakresie możliwości wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym/usługowym z przestrzenią magazynową

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

Inspekcje przed-wysylkowe przy imporcie np. opakowań, nasi lokalni pracownicy dojeżdzają do dostawcy i wykonuja kontrole jakościowa i ocene zgodnosci z wymaganiami klienta

Intertek Poland Sp. z o.o.

Języki programowania III i IV generacji

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

Modelowanie molekularne i inne obliczenia komputerowe

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

Podstawy prawne użycia składników

Intertek Poland Sp. z o.o.

Pomoc w przygotowaniu dossier produktu

Intertek Poland Sp. z o.o.

Projektowanie i implementacja systemów bazodanowych

Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego

Przygotowanie i interpretacja badań laboratoryjnych i użytkowych

Intertek Poland Sp. z o.o.
Kwartalnik_sm
Współpracujemy z: grey_thumb_biomer grey_thumb_Ashland_4color_process grey_thumb_bez_tytu_u1 grey_thumb_logo-podstawowe grey_thumb_gal_1_256501 grey_thumb_APN_COSM_LOGO grey_thumb_logotypPPNT_do_danych_teleadresowych grey_thumb_logo_UJ_cittru