Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Pracownia Molekularnej Biochemii Medycznej zatrudni osobę ze stopniem doktora

Fit company profile instytutpan 1
Termin ważności:
2017-03-31 - 2017-04-30
Województwo / region:

Zatrudnimy osobę ze stopniem doktora do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach programu SONATA-BIS, pt.: ‘Udział szlaków sygnałowych zależnych od desaturazy stearoilo-CoA (SCD) w dysfunkcji okołosercowej i okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej oraz w zaburzeniach funkcjonowania naczyń wieńcowych towarzyszących otyłości i miażdżycy’. Kandydaci powinni posiadać stopień doktora nauk biologicznych, medycznych lub pokrewnych oraz udokumentowane doświadczenie w dziedzinie biologii molekularnej, biologii komórki i/lub biochemii.

 

Liczba dostępnych ofert: 1

Termin składania aplikacji: 30 kwiecień 2017

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat

 

Zadania badawcze:

Celem projektu jest określenie roli SCD oraz lipidowych cząsteczek sygnałowych w rozwoju dysfunkcji okołosercowej i okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej oraz zaburzeń funkcjonowania naczyń wieńcowych towarzyszących otyłości i miażdżycy. Realizacja projektu dostarczy nowych informacji pozwalających na poznanie roli sygnałowych szlaków metabolizmu lipidów zaangażowanych w regulację różnicowania i proliferację komórek śródbłonka, angiogenezę oraz adipogenezę okołosercowej i okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej.

 

Więcej informacji o szczegółach dotyczących planowanych badań można uzyskać bezpośrednio od kierownika projektu, dr hab. Pawła Dobrzynia, prof. nadzw. (p.dobrzyn@nencki.gov.pl).

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. Stopień naukowy doktora z dziedziny biologia molekularna, biochemia, biologia lub biologia medyczna.
 2. Doświadczenie w prowadzeniu badań z dziedziny biologii molekularnej oraz biologii komórki udokumentowane listą publikacji.
 3. Wysoka motywacja do pracy naukowej (określona na podstawie publikacji, uprzednich doświadczeń w pracy naukowej, stażu podoktorskiego odbytego w innej jednostce naukowej niż ta, w której kandydat uzyskał stopień doktora itp.).
 4. Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. życiorys wraz z listą publikacji
 2. list intencyjny
 3. referencje od 2 osób rekomendujących kandydata
 4. kopia dyplomu doktora
 5. informacje kontaktowe
 6. dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację (według uznania kandydata).
 7. oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)

ZGŁOSZENIA (w języku polskim lub angielskim) PROSIMY KIEROWAĆ DO:

Urszula Dziewulska (u.dziewulska@nencki.gov.pl)

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
news

<Kwiecień 2017>

pnwtśrczptsbnd
28
29
Targi EuroLab
2017-03-29 do 2017-03-31
Dobra Praktyka Pipetowania
2017-03-29 do 2017-03-29
2
5
6
VI Konferencja Biologii Molekularnej
2017-04-06 do 2017-04-08
8
Wprowadzenie do analizy danych RNA-Seq
2017-04-08 do 2017-04-09
9
10
12
V DISTRIBUTION & LOGISTICS FOR PHARMA
2017-04-12 do 2017-04-13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
VI EDUKACYJNY KONGRES KOSMETYCZNY
2017-04-23 do 2017-04-23
24
28
29
30
Newsletter