Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu

Postdoc

Fit company profile instytutpan  1
Termin ważności:
2017-12-05 - 2017-12-15
Województwo / region:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M Nenckiego PAN, Pracownia Neuroplastyczności poszukuje doświadczonego pracownika naukowego (post-doc, etat z grantu NCN) posiadającego stopień doktora

 

 

 

 

OPIS: Poszukujemy pracownika naukowego posiadającego stopień doktora i zainteresowanego poznaniem mózgowych mechanizmów pamięci.

Stanowisko w ramach projektu NCN Opus pt. „Badania techniką chemogenetyki znaczenia interneuronów hamujących zawierających somatostatynę w plastyczności kory mózgowej.”, kierowanego przez prof. dr hab. Małgorzatę Kossut – jest to stanowisko badawcze i nie obejmuje prowadzenia zajęć dydaktycznych. Okres trwania umowy - 1,5 roku.

Projekt dotyczy roli interneuronów hamujących w mechanizmach uczenia się i pamięci. Badania wykorzystują technikę chemogenetyki (DREADD), pozwalającą wychamować wybrane neurony kory mózgowej i badać ich wpływ na powstawanie zmian plastycznych.

 

 

WYMAGANIA:

• Stopień naukowy doktora biologii lub nauk pokrewnych, uzyskany najwyżej 5 lat przed złożeniem podania (nie wliczając urlopów związanych z macierzyństwem).

• Doświadczenie w zakresie neurobiologii i/lub biologii molekularnej

• Umiejętność pracy ze zwierzętami

• Znajomość metod mikroskopii fluorescencyjnej

• Mile widziana umiejętność mikrochirurgii oraz genotypowania zwierząt

• Wysoka motywacja do pracy naukowej poparta dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach i kursach, stypendia, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.) oraz opiniami opiekunów naukowych.

• Znajomość języka angielskiego.

 

 

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSYU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

  1. List motywacyjny skierowany do Dyrektora IBD PAN.
  2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć.
  3. Odpis aktu nadania stopnia doktora nauk biologicznych.
  4. Informacje kontaktowe.

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zatrudnienie w ramach projektu NCN OPUS, wynagrodzenie miesięczne ok. 5000 brutto.

Projekt dotyczy chemogenetycznych badań mechanizmów plastyczności kory mózgowej.

 

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ do 15 grudnia 2017 na adres:

u.dziewulska@nencki.gov.pl

Źródło

Logo w150
Dane do kontaktu
Newsletter