Stupenia dla studenta

Termin ważności: 2017-01-10 - 2017-01-25 Thumb_instytutpan__1_
Województwo / region
Firma Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Opis

OFERTA PRACY

Nazwa stanowiska: student

Dziedzina: neurobiologia

Sposób wynagradzania: stypendium

Liczba ofert pracy:  1

Kwota wynagrodzenia/stypendium: 2000 zł/miesiąc

Data rozpoczęcia pracy:  1.02.2017

Okres zatrudnienia: 21 miesięcy

Instytucja (zakład/instytut/wydział/uczelnia/instytucja, miasto): Pracownia Neurobiologii, Instytut Biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Imię i nazwisko laureata kierującego projektem: dr Anna Beroun

Tytuł projektu: Addicted brain: mapping neural correlates of alcohol relapse

Opis projektu: Projekt dotyczy zlokalizowania w mózgu, komórek zaangażowanych w uzależnienie od alkoholu. Konkretnie – komórek zaangażowanych w nawrót alkoholowy, a więc takich, które odpowiadają za powrót do nałogu po czasie abstynencji. W obrębie dwóch struktur mózgu – ciała migdałowatego i jądra półleżącego – kluczowych w wykonywaniu motywowanych działań scharakteryzujemy neurony aktywowane bodźcami skojarzonymi z alkoholem.

Zadania badawcze:

  1. Techniki biologii molekularnej
  2. Praca ze zwierzętami (myszy)
  3. Podstawy technik elektrofizjologicznych

Oczekiwania wobec kandydatów:

  1. Szczególne zainteresowanie zagadnieniami z dziedziny neurobiologii oraz pracą w laboratorium
  2. Doświadczenie w technikach laboratoryjnych (np. praktyki wakacyjne)
  3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Lista wymaganych dokumentów

  1. List motywacyjny
  2. CV

Dodatkowe informacje o Pracowni Neurobiologii:  https://neurogene.nencki.gov.pl

Adres przesyłania zgłoszeń: a.beroun@nencki.gov.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.01.2017

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”

Źródło: Mini-logo-biotechnologia
Dane do kontaktu
Aby zobaczyć tę sekcję, należy posiadać darmowe konto na portalu Biotechnologia.pl.
Współpracujemy z: grey_thumb_logo_radwag grey_thumb_enzym-01 grey_thumb_Abo_logo grey_thumb_CPSA_Logo_plain grey_thumb_asperbiotecho grey_thumb_htl_logo_RGB grey_thumb_logo__3_ grey_thumb_IMPAG_Logo
Współpracujemy z: grey_thumb_logo_radwag grey_thumb_enzym-01 grey_thumb_Abo_logo grey_thumb_CPSA_Logo_plain grey_thumb_asperbiotecho grey_thumb_htl_logo_RGB grey_thumb_logo__3_ grey_thumb_IMPAG_Logo