Adiunkt, lider grupy i kierownik Pracowni Bioinformatycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Termin ważności: 2017-01-11 - 2017-02-17 Thumb_uj2
Województwo / region Małopolskie
Firma Uniwersytet Jagielloński
Opis

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w zakresie bioinformatyki.

Do dnia 17 lutego 2016 r. Kandydaci powinni złożyć w Dziekanacie WBBiB UJ, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. D212 następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,
 5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),
 7. opis potencjalnej współpracy z grupami badawczymi funkcjonującymi na Wydziale
 8. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 9. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,
 10. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 11. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, a w przypadku kandydata bez stopnia doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji, 
 12. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 13. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego  i/lub  dla potrzeb utworzenia/ kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu,
 15. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 marca 2017 roku. Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późniejszymi zmianami).

Oczekujemy

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późniejszymi zmianami) i § 163 Statutu UJ oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,
 • wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
 • odpowiedni dorobek naukowy z zakresu bioinformatyki obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach, 
 • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora habilitowanego, również informacje o perspektywach uzyskania habilitacji,
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią kierownika zakładu/katedry (dotyczy kandydata bez habilitacji).
Oferujemy

Laureat Konkursu obejmie stanowisko Lidera – Kierownika w tworzonej de novo Pracowni Bioinformatycznej. Jako lider grupy osoba zatrudniona będzie miała możliwość prowadzenia badań w obrębie własnego obszaru zainteresowań. Jednocześnie oczekuje się współpracy z innymi grupami badawczymi funkcjonującymi na Wydziale oraz prowadzenia zajęć ze studentami. Oprócz etatu kierownika, w ramach powstającej Pracowni Wydział zapewnia dodatkowo sfinansowanie z dotacji KNOW dwóch stanowisk dla młodszych pracowników naukowych.

Opis firmy
Źródło: Mini-logo-biotechnologia
Dane do kontaktu
Aby zobaczyć tę sekcję, należy posiadać darmowe konto na portalu Biotechnologia.pl.

WsteczStyczeń 2017Dalej

pon.wt.śr.czw.pt.sob.niedz.
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Warsztaty o grantach ERC
2017-01-13 do 2017-01-13
14
Nowości w cukrzycy
2017-01-14 do 2017-01-14
15
16
17
18
19
22
23
28
29
1
4
5
Współpracujemy z: grey_thumb_logo_prochimia_name_white_small grey_thumb_UniExportPL grey_thumb_012341417__1_ grey_thumb_TOP_LOGO grey_thumb_logo-oligo grey_thumb_NRC_Polska grey_thumb_meranco_nowe_logo2 grey_thumb_LORENZlogo
Współpracujemy z: grey_thumb_logo_prochimia_name_white_small grey_thumb_UniExportPL grey_thumb_012341417__1_ grey_thumb_TOP_LOGO grey_thumb_logo-oligo grey_thumb_NRC_Polska grey_thumb_meranco_nowe_logo2 grey_thumb_LORENZlogo